Роботодавці та держава повинні разом вирішувати проблему працевлаштування інвалідів

Сьогодні різко загострилася проблема працевлаштування і підтримки зайнятості інвалідів. В умовах ринкової економіки статус особистості значною мірою визначається матеріальною незалежністю і можливістю самозабезпечення людини. Виходячи з цих позицій очевидно, що трудова діяльність стає на чільне взаємин членів суспільства. Однак інвалід має в порівнянні зі здоровою людиною обмеженою можливістю працювати, при цьому в умовах ринкової економіки він повинен бути конкурентоспроможним.

У зв’язку з цим у Конфедерації роботодавців України вважають за доцільне сформувати таку систему працевлаштування інвалідів, коли на паритетних засадах будуть враховані інтереси суспільства, інвалідів, роботодавців. Це стає можливим при поєднанні таких факторів, як:

  • соціально-психологічна позитивна орієнтація на трудову діяльність як з боку самих інвалідів, так і з боку здорових членів суспільства;
  • правове регулювання працевлаштування інвалідів;
  • нормативне регулювання взаємовідносин: органів соціального захисту та охорони здоров’я, навчальних закладів по профпідготовці інвалідів, бірж праці, підприємств та інших роботодавців.

Професійне навчання для інвалідів – це підвищення їх соціального статусу та рівня доходів, розвиток навичок і вміння працювати, нормальна інтеграція. Для суспільства професійне навчання – це зниження напруженості на ринку праці, підвищення суспільної продуктивності, розв’язання соціальних проблем людей з обмеженими можливостями. Професійна підготовка або перепідготовка інвалідів повинна здійснюватися з урахуванням медичних показань і протипоказань для подальшої трудової діяльності. Вибір форм та методів професійної підготовки проводитись згідно з висновками медико-соціальної експертизної експертизи.

Нагадаємо, що професійне навчання є одним із заходів професійної реабілітації Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями, яка передбачає навчання конкурентоспроможним професіям та спеціальностям для осіб з обмеженими фізичними можливостями у вищих та професійно-технічних навчальних закладах відповідно до попиту, регіональних ринків з урахуванням особливих потреб таких осіб.

Працевлаштування інвалідів в умовах ринкової економіки в правовій державі має базуватися на загальних принципах реабілітації та соціальної політики щодо інвалідів. Забезпечення зайнятості інвалідів – це проблема держави, яка повинна сприяти створенню робочих місць. У зв’язку з цим у Конфедерації роботодавців України вважають за доцільне на всіх рівнях управління (державному, регіональному, муніципальному) робити все можливе для сприяння професійній реабілітації та зайнятості інвалідів, а саме:

  • розробляти і впроваджувати цільові програми;
  • контролювати виконання цільових програм;
  • сприяти діяльності державних служб зайнятості та реабілітації інвалідів з подальшим їх працевлаштуванням;
  • впроваджувати програми, які стимулювали створення нових робочих місць для людей з обмеженими можливостями.

Конфедерація роботодавців України

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*