Чи обов’язкова при працевлаштуванні індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю?

Чи обов’язкова при працевлаштуванні індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю?. іпр, ольга хоменко, працевлаштування, роботодавець, інвалідність, person, indoor. A group of people looking at a computer

Особи з інвалідністю останнім часом скаржаться, що їм незаконно відмовляють у працевлаштуванні. Роботодавці їх питають, чи є у них індивідуальна програма реабілітації від МСЕК (медико-соціальної експертної комісії). Нема? Тоді й роботи нема. Що ж це за документ і нащо він роботодавцеві? Конституція декларує всім рівні права на працю, законодавство гарантує особам з інвалідністю створення необхідних умов, які дають можливість їм вести повноцінний спосіб життя згідно з індивідуальними здібностями й інтересами, а на практиці — обмеження прав?

А все через правову необізнаність

Як роз’яснює директор Черкаського обласного відділення фонду інвалідів Ольга Хоменко, документ цей передбачений Законом України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні». Постановою Кабінету міністрів України від 08.12.2006 № 1686 затверджено Державну типову програму реабілітації особи з інвалідністю, а постановою від 23.05.2007 №757 — положення про програму.

Так, стаття 23 вищезгаданого закону передбачає, що ІПР обов’язкова для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, реабілітаційними установами, а також і підприємствами, установами, організаціями, в яких працює або перебуває особа з інвалідністю, незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості, типу і форми власності. Але при цьому вона має рекомендаційний характер! Особа з інвалідністю (законний представник дитини з інвалідністю) має право відмовитися від будь-якого виду, форми та обсягу реабілітаційних заходів, передбачених у її індивідуальній програмі реабілітації, або й від усієї програми.

А підставою для відмов особам з інвалідністю у працевлаштуванні стала правова необізнаність роботодавців. Не читаючи нормативної бази, вони, проте, відвідують вебінари й платні семінари, на яких лектори, часом відомі в Україні, некоректно трактують трудове право. Зокрема, начебто особи з інвалідністю при працевлаштуванні обов’язково повинні надавати індивідуальну програму реабілітації (ІПР).

— Роботодавці теж звертаються до нас у відділення фонду: мовляв, от ви вимагаєте, щоб ми виконували норматив працевлаштування осіб з інвалідністю. Але як їх брати на роботу, якщо вони не приносять нам індивідуальних програм реабілітації? — продовжує Ольга Хоменко. — Кажу: ні, особи з інвалідністю надавати вам такі програми не зобов’язані.

— Може, роботодавці бояться відповідальності за те, що приймуть «недоукомплектовану» необхідним особу?

— Яка може бути відповідальність роботодавця за виконання документа, якого йому МСЕК не надав? Ніякої. А якщо програма реабілітації особи з інвалідністю і надійшла на підприємство, то особа з інвалідністю ще повинна бажати проходити запропоновані у ній реабілітаційні заходи. Скажімо, індивідуальна програма передбачає навчання (адже обмеження життєдіяльності можуть мати і юні та молоді люди) в тому чи іншому закладі. Заклад зобов’язаний їй посприяти в навчанні. Але сама вона вчитись не хоче. Буває й інше: МСЕКи надають програму реабілітації, та в ній багато незаповнених граф.

По програму — до МСЕК

— То все-таки хто ж повинен надавати ІПР?

— Згідно з зазначеним вище положенням про індивідуальну програму, вона розробляється протягом місяця з дня звернення особи з інвалідністю до МСЕК, а законного представника дитини з інвалідністю — до ЛКК щодо встановлення інвалідності. Індивідуальна програма, відповідно до пункту 11 цього положення, готується в двох примірниках, які підписує голова МСЕК або ЛКК та завіряє печаткою. Перший примірник індивідуальної програми видається особі з інвалідністю чи законному представнику дитини з інвалідністю, а другий залишається у МСЕК або ЛКК.

МСЕК або ЛКК надсилає засвідчені в установленому порядку копії індивідуальної програми лікувально-профілактичному закладу, органу праці та соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю, а у разі потреби — реабілітаційній установі, навчальним закладам й іншим учасникам реабілітаційного процесу. Таким учасником може бути й роботодавець, у якого на момент складання індивідуальної програми реабілітації працює особа з інвалідністю.

Не плутати з документом про стан здоров’я

— Які документи при укладенні трудового договору повинен подати громадянин?

— Стаття 24 Кодексу законів про працю передбачає: паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку, а у випадках, передбачених законодавством, — документ про освіту (спеціальність, кваліфікацію), про стан здоров’я та інші документи. Забороняється укладення трудового договору з громадянином, якому за медичним висновком запропонована робота протипоказана за станом здоров’я.

Саме ця норма і зобов’язує роботодавця вжити вичерпних заходів для встановлення відповідності стану здоров’я особи, що приймається на роботу, виконуваній роботі. Для цього й потрібні при прийомі на роботу медичні огляди. Але індивідуальна програма реабілітації не є документом про стан здоров’я. Інвалідність як міра втрати здоров’я визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я. За результатами експертного обстеження видається довідка до акту огляду медико-соціальною експертною комісією, де зазначається група інвалідності, її причина, термін, до якого встановлено цю групу, та висновок про умови і характер праці людини з інвалідністю. Тобто саме цей документ є підставою для сплати роботодавцем єдиного соціального внеску в розмірі нижчому (8,41 відсотка), ніж за працівників, яким не встановлене обмеження життєдіяльності.

У поміч для трудової реабілітації

— Що передбачає індивідуальна програма реабілітації в частині реалізації трудових прав?

— Експертиза професійної придатності особи з інвалідністю у першу чергу проводиться для професій (спеціальностей), за якими вони працювали відповідно до відомостей, що внесені до трудової книжки або які підтверджені документами про професійну освіту, а також для професій (спеціальностей), здобуття яких можливе в майбутньому. Указується перелік професій і рівень кваліфікації, який збережений у тому чи іншому ступені професійної придатності. Обов’язково вказуються відомості про придатність до відповідної професії: у повному обсязі, з обмеженням обсягу виконуваних робіт та визначенням тривалості робочого дня.

Розділ «Трудова реабілітація» має включати докладний опис усіх чинників та елементів майбутньої трудової діяльності особи з інвалідністю.

Обов’язково вказується протипоказання за станом здоров’я особи з інвалідністю до професійної діяльності, показані особі з інвалідністю умови праці (важкість, напруженість, режим праці та відпочинку, форма організації праці, санітарно-гігієнічні чинники). Якщо особа з інвалідністю може працювати далі за св­оєю професією із зменшенням обсягу роботи — необхідні обмеження щодо виконання окремих посадових і функціональних обов’язків, планових завдань. У разі потреби наводяться особливі вимоги до охорони праці й техніки безпеки, роботи біля механізмів, що рухаються, з енергоустаткуванням та інші. Необхідні для виконання роботи за професією спеціальні пристосування (тифлотехнічні, сурдотехнічні та інші засоби) і спеціальні вимоги з організаційно-технічної та ергономічної адаптації робочого місця щодо особливості патології особи з інвалідністю. Раціональне працевлаштування — указується перелік рекомендованих професій і видів праці.

Але на практиці побачити індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, із заповненими відповідно до Порядку №623 розділами, мені жодного разу не вдалося, — зауважує Ольга Хоменко. — І це при тому, що я керівник бюджетної організації, яка витрачає кошти державного бюджету на професійну підготовку (навчання) осіб з інвалідністю!

“Черкаський край”

4 реплік к “Чи обов’язкова при працевлаштуванні індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю?”

 1. О :

  Дякую за детальну інформацію

 2. Артур :

  Тобто я правильно зрозумів якщо вона прострочені тоцентр зайнятості не законом її вимагає! А головне це довідка про встановлення інвалідності!!

  • Лілія :

   Доброго дня! Підкажіть будь ласка я працюю на роботі офіційно подала документи що маю інвалідність яка встановлена довічно. і через більше як рік часу мені телефонують і кажуть що я маю мати довідку про індивідуальну програму реабілітації. Я її мала але там було вказано дата проведення співбесіди з інвалідом 23.03.12і нижче 19 пункт дата контролю за виконанням ІПР 23.03.13 пункт 20підпис інваліда тобто мого підпису там немає. Роботодавці вимагають поновлення ІПР. Скажіть будь ласка чи я маю право відмовитись щоб не звільнили мене з роботи. Чи правомірні їхні дії. Дякую!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*