Перший досвід запровадження інклюзивної освіти вимагає перегляду загальноприйнятих понять та практик – Уповноважений Президента з прав дитини

1 09 185434013 1. особливими освітніми потребами, інвалідністю, інклюзивної освіти

За доручення Уповноваженого Президента України з прав дитини керівник Управління Уповноваженого Людмила Волинець взяла участь в інноваційній конференції «Інклюзивна освіта: теорія, практика, перспектива розвитку», яка була проведена Міністерством освіти та науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим. Як вона повідомила першочергову увагу під час конференції було приділено теоретичним та практичним аспектам впровадження інклюзивної освіти в навчальних закладах автономії.

Накопичений в Автономній Республіці Крим досвід, свідчить про беззаперечні досягнення у сфері апробації поширених в світі прогресивних технологій реалізації права дитини з інвалідністю на якісну освіту, зазначила Л.Волинець. Разом з тим, за її словами, цей досвід вимагає і перегляду загальноприйнятих понять та практик, зокрема:

– Неузгодженість термінів, які використовуються в контексті розвитку інклюзивної освіти. Термін «інклюзивна освіта» має різні тлумачення: від «пристосування шкіл та їх загальної освітньої філософії та політики до потреб усіх учнів – як обдарованих дітей, так і тих, котрі мають особливі потреби», до «впровадження інноваційних технологій, демократичних підходів в організації освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами». Залишаються не визначеними і базові терміни: «дитина з інвалідністю», «дитина з особливими освітніми потребами», «дитина-інвалід», «діти з обмеженими фізичними можливостями» тощо. Нормативна база Міністерства освіти та науки апелює поняттям «діти з особливими освітніми потребами» без деталізації поняття в контексті інклюзивної освіти.

– Розвиток інклюзивної освіти обумовлює необхідність тісної професійної співпраці педагогічних, медичних, соціальних працівників в інтересах конкретної дитини. На сьогодні в сфері розвитку інклюзії в Україні не розроблено міжгалузевих нормативних актів з питань співпраці в інтересах дитини. Педагогічні працівники потребують рекомендацій медичних працівників з питань поведінкових особливостей конкретної дитини-учасника навчального процесу. Шкільні медичні працівники не мають методичного забезпечення щодо дітей з захворюваннями різних нозологій. Фахівці соціальної роботи не мають необхідних знань з питань інклюзивної освіти, не готові надавати допомогу з цих питань сім’ям, в яких виховуються діти з інвалідністю. Співпраця денних реабілітаційних центрів для дітей-інвалідів та інклюзивних навчальних закладів залишається практично відсутньою.

– Відчувається гостра нестача роз’яснювальної роботи з соціумом, громадою, педагогічною та медичною громадськістю. З-поміж інших, як засвідчила дискусія, потребує вирішення проблема щодо несприйняття інклюзивного навчання батьками як здорових дітей, так і дітей з інвалідністю, готовність педагогів до сприйняття таких дітей так само є проблематичною, констатувала вона, зауваживши, що це все гальмує процес відкриття нових інклюзивних класів. Батьки дітей з інвалідністю часто натикаються на невмотивовані, на їх погляд, відмови у зарахуванні дітей до навчальних закладів, в тому числі і дошкільних. Не знаходить підтвердження продекларована готовність вчителів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, які обтяжені поведінковими особливостями. Не всі педагоги готові сприймати суттєві зміни їх професійного процесу: частина педагогів має стійке особистісне несприйняття поведінкових особливостей таких дітей, подекуди, і їх батьків.

– Необхідно визначити, дитина з якими потребами може навчатись в загальноосвітній школі за інклюзивною програмою. У цьому контексті можливо, на основі Міжнародної класифікації хвороб визначити хвороби та стани дітей, за яких дітям рекомендується навчання за інклюзивною програмою.

– На часі переосмислення ролі та завдань психолого-медико-педагогічної консультації, яка за результатами обстеження має надати батькам рекомендації щодо специфіки організації навчання дитини з особливими потребами. Основну увагу має бути приділено вивченню потреб та стану розвитку дитини, а саме врахуванню особливостей психічного розвитку дитини та спроможності її сім’ї надавати освітню допомогу дитині, посилити консультаційну допомогу батькам, а не просто визначати типу закладу, в якому дитина повинна навчатися. На сьогодні в роботі ПМПК зберігається низка процедур та підходів, які обумовлюють ризики порушення прав дитини, ніж її захисту. Тільки за умови розуміння суті права дитини ПМПК можуть стати дієвим інструментом інклюзивної освіти.

Л.Волинець підкреслила, що розвиток інклюзивної освіти природно обумовлює удосконалення діяльності спеціальних шкіл та реорганізацію інтернатних закладів. Інклюзивна освіта не є запереченням спеціального навчання, багаторічний досвід упровадження якого є в Україні, а навпаки – вона розширює можливості як спеціальних, так і загальноосвітніх шкіл, змінює практику співпраці педагогів з батьками та дітьми, констатувала вона.

За словами Л.Волинець, в більшості регіонів ця дискусія набуває значного загострення, тому необхідно якнайшвидше подолати конфлікт інтересів в органах освіти, а саме – взаємозв’язок розвитку інклюзивної та спеціальної освіти. «Подолати цей конфлікт може тільки діяльність, спрямована найперше на забезпечення прав конкретної дитини, а не закладу. Саме тому, до прийняття рішення в інтересах конкретної дитини щодо реалізації її права на якісну освіту мають бути залучені органи опіки та піклування, а саме Комісії з питань захисту прав дитини, а не тільки психолого-медико-педагогічні консультації», – резюмувала Л.Волинець.

ДОВІДКА

У 2012 році з бюджету АР Крим було виділено 208 тис. гривень на розвиток інклюзивної освіти, що дало змогу відкрити інклюзивні класи у 69 школах та інклюзивні групи в 23 дошкільних закладах. На кінець 2012 року в АРК інклюзивною освітою було охоплено 147 дітей. У 2013 році в бюджеті АР Крим закладено 216 тис. гривень на розвиток інклюзивної освіти, що дасть можливість додатково охопити інклюзивним навчанням 300 дітей та реорганізувати дві спеціальні школи-інтернати для дітей з вадами розумового розвитку.

Прес-служба Президента України Віктора Януковича

Офiцiйне представництво Президента України

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*