Всеукраїнська громадська організація провела експертний круглий стіл

1 24 5 25 2. порушеннями опорно-рухового апарату, психофізичного розвитку, інвалідів, інклюзивної форми навчання, інклюзія

  1 24 5 25 1

Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство інвалідів «Інститут соціальної політики» 17 травня 2013 року провела експертний круглий стіл «Проблеми методичного забезпечення навчання та виховання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату в умовах інклюзивної форми навчання» на базі спеціального навчально-виховного комплексу «Мрія» (м. Київ). Захід відбувся за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» і є наступним кроком у ланцюгу регіональних круглих столів (попередні були у Києві, Тернополі та Дніпропетровську), що проходять у рамках проекту «Інклюзія дітей з порушеннями опорно-рухового апарату: методична допомога освітянам та батькам» № 47389.

Мета круглого столу – пошук можливостей імплементації досвіду спеціальної освіти в інклюзивні заклади, обговорення актуального стану та потреб методичного забезпечення навчання та виховання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату в умовах інклюзивної форми навчання, збір експертних пропозицій щодо змісту та форм інформаційно-методичного забезпечення інклюзивної форми навчання дітей та молоді з порушеннями психофізичного розвитку.

У круглому столі у якості експертів виступили вихователі ДНЗ та вчителі інклюзивних класів, їх асистенти, реабілітологи, корекційни педагоги, психологи, соціальні педагоги, методисти, адміністратори системи освіти, батьки дітей з особливими освітніми потребами, викладачі кафедри ортопедагогіки та реабілітології ІКПП НПУ імені М.П.Драгоманова; педагоги та реабілітологи СНВК «Мрія»; наукові співробітники Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, представники громадських організацій.

Експерти висловили свої думки щодо питань підвищення компетенції та самоосвіти фахівців і батьків у сфері інклюзивного навчання та корекційної освіти, потреб у новому інформаційно-методичному забезпеченні інклюзивної форми навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

Керівник проекту доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри ортопедагогіки та реабілітології ІКПП НПУ імені М.П. Драгоманова Андрій Шевцов висвітлив основні проблеми створення сучасного методичного забезпечення інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку, адаптованого для учителів та батьків, які не мають спеціальної фахової освіти у сфері корекційної педагогіки та спеціальної психології. Він відмітив, що в рамках проекту Міжнародного фонду «Відродження» та ВГО НТІ «Інститут соціальної політики» – «Інклюзія дітей з порушеннями опорно-рухового апарату: методична допомога освітянам та батькам», що здійснюється у 2013 році, планується імплементації досвіду спеціальної освіти в інклюзивні заклади через спеціальне методичне забезпечення.

Кабанова Ірина (директор СНВК «Мрія») ознайомила присутніх з історією створення, цілями та завданнями, програмним та матеріальним забезпеченням, досвідом роботи спеціального навчально-виховного комплексу для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату «Мрія». Керівник закладу представила «Програму навчання та виховання дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату», співавторами якої є педагоги спеціального навчально-виховного комплекс у «Мрія», і звернулась до присутніх з пропозицією обміркувати питання щодо надання методичних рекомендацій фахівцям, які працюють з дітьми з порушеннями опорно-рухового апарату (в дошкільних та шкільних закладах) в умовах впровадження інклюзивної форми навчання.

Чорна Ірина (вчитель початкових класів СНВК «Мрія», вчитель-методист) зупинилась на питаннях нормативно-правового забезпечення інклюзивної форми навчання, що є проблемними для учасників інклюзивного процесу, зокрема: створення інклюзивних класів, їхньої граничної наповнюваності та засад формування, програмного забезпечення,соціальної адаптації та організації системної виховної роботи.

Ткаченко Тетяна (мати трьох дітей-інвалідів) висловила стурбованість подальшим вибором навчального закладу для своїх дітей після закінчення початкових класів спеціальної школи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату і зазначила, що переважна більшість загальноосвітніх закладів не готова ні в плані забезпечення доступності, ні в організації заходів з фізичної реабілітації дітей.

Мартиненко Оксана (педагог школи I-III ступенів № 213) запропонувала внести до посібників інформацію для батьків дітей з порушеннями опорно-рухового апарату щодо сучасних можливостей загальноосвітніх закладів в наданні доступу до отримання освіти дітям з функціональними обмеженнями.

Матвієнко Наталія (бабуся дитини з порушеннями опорно-рухового апарату) наголосила на беззаперечності співпраці батьків та фахівців, на спільному розумінні цілей та задач і, як наслідок, розвиткові індивідуальних здібностей кожної дитини.

Ващенко Вікторія (мати дітей з церебральним паралічем) також підкреслила, що в основі педагогічних підходів до дітей з особливими потребами є повага до них як до особистостей, розуміння їхніх індивідуальних потреб.

Ільєнко Тетяна (вчитель-логопед СНВК «Мрія») поділилась досвідом багаторічної системної корекційної роботи з дітьми з порушеннями функцій опорно-рухового апарату і зазначила, що педагогічним кадрам, які працюють в закладах інклюзивної форми навчання бракує вмінь розрізняти особливості дитячого розвитку, в тому числі дефіцитарного, вмінь аналізувати, описувати, інтерпретувати ці особливості, аби зрозуміти дитину та допомогти їй. Брак спеціальних знань і вмінь, в свою чергу, перешкоджає грамотному використанню багаторівневих та доступних навчальних програм, що розробляються з урахуванням типів порушень та індивідуальних можливостей учнів. Відповідно, розміщення в посібниках для фахівців, які працюють в системі інклюзивної освіти з дітьми з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, і не мають відповідних спеціальних знань, відомостей про ефективні методики корекційно-реабілітаційної роботи, є вкрай доцільним та надзвичайно важливим.

Іванченко Наталія (завуч СНВК «Мрія») – виступила з пропозицією щодо внесення до інформаційно-методичних посібників або додатків практичних та методичних доробків дефектологів-практиків (корекційних педагогів, реабілітологів, логопедів тощо), зокрема й дефектологів СНВК «Мрія», в контексті корекції рухових та інших видів порушень у дітей означеної нозологічної категорії.

Яременко Ольга (психолог СНВК «Мрія») поділилась досвідом психологічного супроводу випускників спеціального НВК «Мрія» під час їхнього подальшого навчання, зокрема і в освітніх закладах, що запроваджують інклюзивну форму навчання і акцентувала увагу присутніх на важливості організації в системі масової освіти просвітницької роботи щодо формування толерантних відносин під час організації спільного навчання всіх учасників цього процесу.

Чеботарьова Олена (старший науковий співробітник Інституту спеціальної педагогіки НАПН України) підкреслила переваги спільного навчання дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату та їхніх однолітків, які не мають таких порушень, і внесла пропозицію в контексті «філософії допомоги» батькам розкрити означену тему в посібниках.

В результаті обговорення учасники круглого столу запропонували Науковому товариству інвалідів «Інститут соціальної політики» свої пропозиції щодо змісту методичних посібників з інклюзивного навчання до для фахівців, батьків, адміністраторів освіти, що навчають і виховують дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату.

В рамках цього проекту відпрацьовується нова технологія створення методичного забезпечення інклюзивного навчання і експертний круглий стіл в Києві є першим з такого роду заходів, які ВГО НТІ «Інститут соціальної політики» планує здійснити у 2013 році в різних регіонах України з метою максимально наблизити свої науково-методичні розробки та написання відповідних методичних посібників з інклюзивного навчання до реальних потреб фахівців, батьків, адміністраторів освіти, що навчають і виховують дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату.

* * *

Метою проекту «Інклюзія дітей з порушеннями опорно-рухового апарату: методична допомога освітянам та батькам» № 47389, що здійснюється Всеукраїнською громадською організацією «Наукове товариство інвалідів «Інститут соціальної політики» за підтримки Освітньої програми Міжнародного фонду “Відродження” є підвищення якості методичного забезпечення діяльності дошкільних, загальноосвітніх та професійних навчальних закладів, органів управління освітою різного рівня, що працюють над впровадженням інклюзивної форми навчання, зокрема для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату, а також методична допомога батькам в організації сімейного супроводу таких дітей, які навчаються в умовах інклюзивних навчальних закладів.

Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації +ФОТО

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*