ІНФОРМАЦІЯ для випускників з числа осіб з інвалідністю, які бажають отримати вищу освіту та навчання яких буде здійснюватися на платній основі

ІНФОРМАЦІЯ для випускників з числа осіб з інвалідністю, які бажають отримати вищу освіту та навчання яких буде здійснюватися на платній основі. вартість, вища освіта, професія, фінансова допомога, інвалідність, person, book, bookcase, girl, shelf, sitting, furniture, woman, indoor, library. A woman sitting next to a book shelf

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №70 від 31 січня 2007 року ”Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України ”Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні“, керуючись Інструкцією з надання фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06 вересня 2010 року №270, відділення Фонду соціального захисту інвалідів надає фінансову допомогу на безповоротній основі для осіб з інвалідністю-мешканців Херсонської області шляхом відшкодування вартості їх навчання у вищих навчальних закладах для здобуття професії.

Перед обранням майбутньої професії учням-випускникам необхідно звернутися до центрів зайнятості для отримання профорієнтаційних послуг з урахуванням потреб ринку праці, ступеня втрати здоров’я, обмеження життєдіяльності.

Фінансова допомога на безповоротній основі надається особі з інвалідністю, якій індивідуальною програмою реабілітації визначено професійну реабілітацію та професійне навчання.

Для отримання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації особам з інвалідністю, які зареєстровані і проживають на території Херсонської області, необхідно звертатися із заявою до відділення Фонду та надати наступні документи:

 • копію паспорта (1,2,11 сторінки), а також за потреби, копію паспорта законного представника особи з інвалідністю, документа, що підтверджує його повноваження;
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або паспорта з позначкою щодо наявності права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;
 • копію довідки МСЕК про встановлення інвалідності (для дітей з інвалідністю-висновок ЛКК);
 • копію індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю (дитини з інвалідністю);
 • копію документа державного зразка про освіту (повну загальну середню освіту, базову загальну освіту);
 • копію сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти (за наявності);
 • повідомлення навчального закладу, що підтверджує готовність надати освітні послуги особі з інвалідністю;
 • копію ліцензії ВНЗ та сертифіката акредитації за обраною спеціальністю та освітньо-кваліфікаційним рівнем;
 • документ, що підтверджує вартість освітніх послуг за навчальний рік посеместрово;
 • згода на збір та обробку персональних даних;
 • копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи ( у разі, якщо заявник- фізична особа є внутрішньо переміщеною особою) згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року №509.

Відділення Фонду відшкодовує вищому навчальному закладу витрати з навчання особи з інвалідністю в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом на відповідний бюджетний рік, по мірі надходження коштів з Державного бюджету України шляхом посеместрового переказу коштів на рахунок навчального закладу в безготівковій формі за умови відсутності в особи з інвалідністю незадовільних оцінок за результатами екзаменаційної сесії за попередній семестр.

Фінансова допомога надається один раз для здобуття особи з інвалідністю одного освітньо-кваліфікаційного рівня в межах одного освітнього рівня (професійно-технічна освіта, базова вища освіта та повна вища освіта).

За більш детальною інформацією необхідно звертатися до Херсонського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів за адресою: провулок Інженера Корсакова, 5-А, м. Херсон, тел.. (0552) 49-02-12.

Бериславська районна державна адміністрація

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

*