Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна» – провідний заклад інклюзивної вищої освіти на Поділлі

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна» – провідний заклад інклюзивної вищої освіти на Поділлі. хіст, доступ, інвалідність, інклюзивна освіта, інклюзія, man, person, suit, human face, wearing, wall, tie, clothing, portrait, posing. A man wearing a suit and tie

Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна» – провідний заклад інклюзивної вищої освіти на Поділлі. хіст, доступ, інвалідність, інклюзивна освіта, інклюзіяСьогодні ми є свідками та активними учасниками реформаційних змін у розвитку інклюзивної освіти в Україні.

Підписання закону про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з інвалідністю до освітніх послуг, затвердження Положення щодо інклюзивно-ресурсних центрів, прийняття Розпорядження про «Національну систему інституційного догляду та виховання дітей на 2017—2026 роки» передбачають поступовий перехід від інституційного догляду та виховання до інклюзивного навчання в загальноосвітній системі нашої держави.

Реформаційні зміни, які зумовлені соціальною значущістю проблеми рівного доступу до якісної освіти і які відбуваються сьогодні в загальноосвітній системі (а Університетом «Україна» реалізуються вже друге десятиріччя), свідчать про важливу місію створення умов для безбар’єрного здобуття вищої освіти молоддю з інвалідністю.

Університет має навчально-виховні підрозділи у багатьох містах України — інститути, коледжі, філії, факультети, серед яких і Хмельницький інститут соціальних технологій Університету «Україна» (ХІСТ), котрий є одним із провідних закладів вищої освіти недержавної форми власності в області, що забезпечує умови для рівного, безбар’єрного доступу до вищої освіти студентам із різним станом здоров’я та має 19-річний досвід впровадження інклюзивного навчання у вищій школі Хмельницької області.

Показово, що у консолідованому рейтингу Міністерства освіти і науки України Хмельницький інститут соціальних технологій уже кілька років поспіль утримує третє місце серед вишів міста та п’яте місце по області, що є показником високого рівня академічної та наукової підготовки студентів і професорсько-викладацького складу.

Щорічно у навчальному закладі серед здорових однолітків здобуває вищу освіту молодь з інвалідністю, найбільшу групу серед яких становлять студенти із захворюваннями опорно-рухового апарату, ДЦП, з вадами слуху, проблемами зору тощо.

Загалом сьогодні в інституті навчається майже тисяча студентів, серед яких 60 мають інвалідність. Варто зауважити, що заклад забезпечує рівний доступ до навчання студентам з різними вадами за умови повного виконання навчального плану. Для цього при вступі студенти з інвалідністю надають довідку МСЕК, яка є підтвердженням того, що вони за станом здоров’я можуть навчатися за обраною спеціальністю та працювати за відповідним фахом.

Проблема інклюзивної освіти має комплексний характер, тому обов’язковою умовою впровадження інклюзії у закладі вищої освіти є наявність спеціального підрозділу з мультидисциплінарною командою фахівців. У ХІСТ це Центр соціальної інклюзії, який функціонує вже понад 10 років.

Основними функціями такого центру є створення інклюзивного освітнього простору, посередницька та координаційна діяльність в організації соціальних контактів, співпраці зі студентами з особливими потребами та їхніми батьками. Фахівцями, що входять до його штату, є: керівник, координатор зв’язків між абітурієнтами і студентами з особливими потребами та профільними викладачами, оператор інтернет-ресурсу, методист фізичної реабілітації, соціальний педагог та психолог, перекладач української жестової мови.

Основним напрямом діяльності Хмельницького інституту із впровадження інклюзії у навчальний процес є забезпечення розвитку внутрішнього та зовнішнього інклюзивних освітніх середовищ як складових інклюзивного простору закладу.

Розвиток внутрішнього інклюзивного освітнього середовища починається зі створення архітектурної безбар’єрності закладу. У цьому напрямі встановлено пандуси, дотримано вимоги щодо ширини дверних отворів та висоти порогів для зручного і вільного пересування студентів-візочників, застосовано контрастність кольорів у коридорах, облаштовано вказівники з назвами кабінетів та поверхів для студентів з вадами зору тощо. Для транспортування студентів з інвалідністю здійснюється співпраця із соціальним таксі міста, обладнаним для перевезення осіб на інвалідних візках.

Також для створення безбар’єрного доступу до освіти такої категорії молоді на базі інституту функціонує навчально-реабілітаційний центр, який облаштовано слухово-мовленнєвим тренажером, слуховими апаратами БМ-системи, ПК із програмним забезпеченням для студентів із вадами слуху, збільшувальними лупами, лупами-лінійками для читання, лінзами для розгляду карт і малюнків, телевізійними збільшувачами для читання, рельєфно-крапковою азбукою Брайля для слабозорих тощо. Для здійснення фізичної реабілітації студентів із захворюваннями опорно-рухового апарату центр забезпечено такою апаратурою, як: апарати тракційного витягнення хребта, лазерної терапії, ультразвуку, лімфодренажу, профілактори Євмінова, масажні кушетки, апарати для електропунктурної діагностики тощо.

Не менш важливим для створення інклюзивного освітнього простору є формування інклюзивної компетентності викладачів та всього персоналу, що відбувається через розробку і впровадження спецкурсів, тренінгів, майстер-класів, школи інклюзивної майстерності тощо, зміст яких передбачає формування комплексу компетенцій, необхідних для роботи в умовах освітньої інклюзії. У викладачів це умова успішності професійної діяльності в інклюзивному закладі вищої освіти, тому в інституті такі заходи проводять щорічно, вони є обов’язковими для всіх штатних співробітників.

Окрім викладачів, інклюзивна компетентність активно формується й у студентів: це можливість ефективної навчальної співпраці та активного впливу на процес інклюзії студентів з особливими потребами через формування їх психологічної готовності до активного і продуктивного функціонування в інклюзивному освітньому просторі. А саме: впровадження елементів студентського самоврядування; наповнення життя вишу ідеями щодо розбудови інклюзивного суспільства; створення системи допомоги в адаптації молоді з особливими потребами, починаючи зі вступу до вишу та завершуючи випуском; чітка робота Центру соціальної інклюзії із запобігання конфліктів, які можуть виникнути в студентському колективі; створення клубів за інтересами, зокрема спортивних, у яких беруть участь студенти з інвалідністю; організація системи соціально-педагогічної самодопомоги у внутрішньому освітньому середовищі закладу; розширення та поглиблення соціального досвіду через організацію і самоорганізацію змістовного дозвілля студентів з особливими потребами тощо.

Особливу роль у формуванні інклюзивної компетентності студента відіграють традиції спілкування та взаємодії для вироблення у них позитивних звичок, закріплення навичок взаєморозуміння та спільної діяльності. Це різноманітні змагання, походи та екскурсії, тематичні кураторські години, заняття-ознайомлення із традиціями колективу; форми організації колективної праці для активного використання і закріплення досвіду, а також для співтворчості, пошуку нових форм, зразків, результатів діяльності; заохочувальні заходи для студентів з інвалідністю до участі у суспільно-корисних проектах із використанням усіх можливих для них засобів їх досягнення та здійснення.

У Хмельницькому інституті студенти з інвалідністю є активними учасниками громадського, наукового та спортивного життя, щорічно беруть участь та посідають призові місця у загальноуніверситетських спартакіадах, конкурсах краси, студентському фестивалі творчості «Сяйво надій», конкурсах наукових робіт університетського та всеукраїнського рівня тощо. Наприклад, цього року студентка з інвалідністю Валерія Осмолян, яка навчається на 4-му курсі за напрямом підготовки «Психологія», на Всеукраїнській олімпіаді з психології у Переяслав-Хмельницькому здобула перемогу в номінації «Гордість психологічної науки», двоє студентів з інвалідністю, які навчаються на спеціальності «Фізична реабілітація», у складі футбольної команди інституту посіли перше командне місце у преміум-лізі Відкритого чемпіонату Хмельницького з футболу серед аматорських команд сезону 2017—2018 рр.

Також Центром соціальної інклюзії проводиться робота щодо позиціонування історій успіху в житті «особливого» студента. Для мотивації та позитивного налаштування студентів застосовуються такі форми, як: організація зустрічей з людьми з інвалідністю, які досягли успіхів у професійній діяльності та житті; книжкові виставки і відкриті читальні, присвячені питанням самореалізації людей з інвалідністю, «інклюзивний кінотеатр», перегляд художніх і документальних фільмів, роликів соціальної реклами щодо проблем людей з інвалідністю з подальшим обговоренням на кураторських годинах.

Серед випускників та студентів інституту є чимало людей з інвалідністю, які досягли значних успіхів у громадському та спортивному житті: поетів, громадських діячів, художників, спортсменів тощо. Зокрема, журналістка, поетеса, письменниця, теле- і радіоведуча, голова ГО «Творча сотня «Рух до перемоги» Оксана Радушинська (випускниця спеціальності «Журналістика»); тренер «Інваспорту», майстер спорту України з футболу і плавання, кандидат у майстри спорту з більярду та настільного тенісу, чотириразовий чемпіон України з більярду Олег Столярчук (випускник спеціальності «Фізична реабілітація»); засновник БФ «ВО Твори добро» Максим Мужичук (випускник спеціальності «Соціальна робота»); майстер спорту України з плавання Олена Істоміна (випускниця спеціальності «Соціальна робота»); майстер спорту України з плавання Вадим Гусар (студент спеціальності «Здоров’я людини») та інші.

Ще одна умова впровадження інклюзії, яка реалізується в нашому закладі, — це організація наукових досліджень із вивчення освітніх потреб студентів з інвалідністю в умовах освітньої інклюзії. На сьогодні в ХІСТ на тему інклюзивної освіти захищено 6 кандидатських та 1 докторську дисертації; щорічно проводяться конференції та круглі столи регіонального і всеукраїнського рівня, в яких традиційно беруть участь науковці та практики зі всієї України, які займаються проблемами впровадження інклюзії. До того ж, до 2021 р. в інституті реалізується тема науково-дослідної роботи «Зміст і технології педагогічної, соціально-психологічної, реабілітаційної та інформаційної діяльності з людьми з особливими потребами», в межах якої студенти та викладачі постійно беруть участь у різноманітних конкурсах наукових робіт, здійснюють публікації та виступають із доповідями щодо впровадження інклюзії в освіті. Наприклад, тільки за останній рік викладачів інституту було відзначено преміями та призовими місцями в наукових конкурсах за значні здобутки у розвитку інклюзивної освіти: директора інституту було відзначено обласною премією ім. М. Дарманського; доцент кафедри соціальної роботи Наталія Островська посіла третє місце, а також багато викладачів отримали грамоти та подяки в обласних та міських конкурсах науково-дослідних робіт.

Наступним напрямом роботи Центру соціальної інклюзії є формування зовнішнього освітнього середовища, що передбачає заохочення регіональних бюджетних джерел фінансування, засобів місцевої бізнес-спільноти з метою формування інклюзивного освітнього простору та матеріально-технічної бази закладу. Наприклад, обладнання навчально-реабілітаційного центру інституту придбано в рамках участі в грантовому мікропроекті Українського фонду соціальних інвестицій «Соціально-педагогічний супровід навчання соціально вразливих груп студентів» на суму 100 тисяч доларів США, а навчання студентів з інвалідністю вже багато років фінансується за рахунок Хмельницького обласного відділення фонду соціального захисту інвалідів. У цьому контексті інститут тісно співпрацює з громадою міста та області щодо активного залучення до просування ідей інклюзивної освіти. Зокрема, взаємодіє з територіальними управліннями освіти, праці та соціального захисту населення, з громадськими організаціями (УТОС, УТОГ тощо), із загальноосвітніми та спеціальними закладами, в яких навчаються діти та молодь з інвалідністю, та батьками. Для проведення інформаційної кампанії на підтримку інклюзивної освіти постійно залучаються регіональні засоби масової інформації.

Окрім цього, з 2016 р. у Хмельницькому інституті з’явився ще один напрям роботи — це психолого-педагогічний супровід навчання студентів-військовослужбовців, які повернулися із зони АТО. Актуальність визначення цього напряму полягає в тому, що воїнам-учасникам АТО доводиться пристосовуватися до умов мирного (цивільного) соціуму, а однією з головних умов цього є опанування нової, невійськової, спеціальності та подальше працевлаштування. Особливо актуальним це питання є для військовослужбовців, які в результаті бойових дій на сході України дістали поранення або інвалідність. Значну фінансову допомогу у навчанні студентів-воїнів АТО надає хмельницька міська та обласна влада, яка щорічно здійснює компенсацію за їхнє навчання у розмірі від 50% до 100%. Зі свого боку в інституті, окрім знижки на навчання, здійснюється допомога в адаптації цих студентів: організація системи соціально-психологічної самодопомоги; розширення та поглиблення соціального досвіду через організацію та самоорганізацію змістовного культурного дозвілля тощо. Організація гнучкої системи навчання для студентів, які не можуть постійно відвідувати аудиторні заняття через перебування на лікуванні в госпіталях або у службових відрядженнях, відбувається за допомогою сучасної системи інтернет-супроводу навчання з використанням платформи МООDLE.

Окрім того, проводяться постійні наукові дослідження проблем, які стосуються учасників АТО та членів їхніх сімей, відбуваються науково-практичні конференції всеукраїнського рівня, круглі столи, семінари тощо. Результати цих досліджень постійно публікуються у відповідних фахових виданнях.

Отже, досвід Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна» доводить, що заклад вищої освіти може бути одним із результативних суб’єктів створення та реалізації інклюзивного освітнього простору із забезпеченням усіх необхідних умов для навчання «особливих» студентів на рівних умовах з іншими в контексті гуманізації та демократизації вищої освіти.

Михайло Чайковський,
доктор педагогічних наук, професор,
директор Хмельницького інституту соціальних технологій
Університету «Україна»

„Голос України”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*