Дбаємо про професійне майбутнє людей з обмеженими можливостями

1 29 2 PM527image002 2. обмеженими можливостями, інвалідністю, інвалідів

  1 29 2 PM527image002 1Кривий Ріг. Інвалідність − це соціальний феномен, уникнути якого неспроможне жодне суспільство. Якщо характеризувати сучасне ставлення суспільства до людей з інвалідністю, то це ставлення, де головне – подбати про певну соціальну допомогу (соціальний захист) для людей з інвалідністю для того, щоб вирішити більшість їхніх проблем. Необхідно змінювати акценти та обрати підхід, що ґрунтується на проблемах, пов’язаних з дотриманням прав людини.

16 грудня 2010 року Україною була ратифікована Конвенція ООН про права інвалідів, підписана у Женеві 13 грудня 2006 р. Мета цієї Конвенції полягає в заохоченні, захисті й забезпеченні повного й рівного здійснення всіма інвалідами всіх прав людини й основоположних свобод, а також у заохоченні поважання притаманного їм достоїнства.

Закон України «Про зайнятість населення» визначає правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на соціальний захист від безробіття. До категорій громадян, яким надаються додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, згідно із цим Законом, належать, зокрема, інваліди, які не досягли пенсійного віку.

Питання надання соціальних послуг, направлених на повернення або включення осіб з інвалідністю до зайнятості в доступних їм за станом здоров’я умовах праці, – завжди знаходиться у центрі уваги державної служби зайнятості.

Так, для клієнтів з інвалідністю в Криворізькому міському центрі зайнятості надаються групові, масові та індивідуальні послуги. Створені умови для самостійного пошуку роботи, організований спеціальний інформаційний куточок, який розташований в місті, доступному в тому числі для людей з обмеженнями у пересуванні.

Для самостійного пошуку роботи клієнтам забезпечені умови для доступу до бази вакансій в мережі Інтернет або безпосередньо у секторі самостійного пошуку роботи на стендах. У такий спосіб людина з інвалідністю, яка бажає знайти роботу, може отримати необхідну їй інформацію та скористатися оголошеннями про вакантні робочі місця без допомоги спеціаліста.

Якщо після самостійного підбору вакансій шукачу роботи з інвалідністю потрібна додаткова інформація чи консультації, йому призначається зустріч зі спеціалістом з працевлаштування (особистим консультантом), який безпосередньо надає йому індивідуальну допомогу.

Під час співбесіди спеціаліст з працевлаштування з’ясовує всі обставини особистої ситуації клієнта, отримує від нього інформацію про причини, що заважають працевлаштуванню та можливі заходи з усунення цих перешкод, особливі потреби, умови праці, які є показаними та протипоказаними клієнту. У відповідності до виявлених під час співбесіди потреб спільно з клієнтом розробляється Індивідуальна програма працевлаштування, яка включає два типи заходів: підвищення конкурентоспроможності на ринку праці та допомога у працевлаштуванні на робоче місце. В залежності від ступеня трудового потенціалу особи з інвалідністю до індивідуального плану працевлаштування включаються додаткові заходи. Саме задля підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, з метою визначення можливостей до професійної підготовки, перепідготовки і наступного працевлаштування, здійснюються профорієнтаційні заходи для людей з інвалідністю працездатного віку.

Чисельність громадян з інвалідністю, які перебували на обліку в Криворізькому міському центрі зайнятості у січні-вересні 2014 року складала 221 особи, 84,5% одержували допомогу по безробіттю. Із загальної чисельності зареєстрованих інвалідів 45,2% – жінки, майже кожна четверта особа – молодь віком до 35 років. З метою реалізації завдань щодо інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство, повернення їх до трудової діяльності забезпечено проведення активних програм сприяння їх зайнятості. Професійна орієнтація та професійна допомога відіграють важливу роль, допомагаючи особам знайти найбільш відповідний для них вид діяльності та визначитися з професійною підготовкою, якої вони потребують, або ж з їхньою майбутньою професійною діяльністю, з тим щоб вони могли якнайповніше реалізувати власні можливості.

З початку 2014 року профорієнтаційними послугами охоплено 218 осіб з обмеженими можливостями. Залишається гострою проблемою низька конкурентоспроможність осіб з інвалідністю, тому без підвищення професійної та освітньої підготовки інвалідів вирішити проблему їх працевлаштування неможливо. З цією метою державна служба зайнятості здійснює професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації безробітних відповідно до потреб ринку праці та замовлення роботодавців. Так, професійне навчання за направленнями служби зайнятості пройшли 16 осіб. Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації інвалідів здійснювалась за професіями, доступними за станом здоров’я, шляхом стажування безпосередньо на робочому місці. Участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру взяли 11 безробітних осіб з обмеженими можливостями.

Деякі люди з інвалідністю за станом здоров’я не мають можливості працювати за наявною професією, тому спеціалісти Криворізького міського центру зайнятості надають допомогу таким громадянам у започаткуванні власної справи. Для виявлення особистих здібностей безробітні інваліди проходять профдіагностичне обстеження та навчаються основам малого бізнесу за направленням служби зайнятості. В результаті проведеної роботи у поточному році 4 особи з інвалідністю започаткували власну справу шляхом отримання одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

Загалом протягом січня-вересня 2014 року працевлаштовано 85 осіб з інвалідністю, які звернулись до центру зайнятості з метою пошуку роботи. Сьогодні на обліку в центрі зайнятості перебуває понад 58 інвалідів із числа безробітних, які потребують допомоги у працевлаштуванні.

З метою розширення можливостей ефективній трудовій реабілітації інвалідів у Криворізькому міському центрі зайнятості ведеться облік вільних робочих місць для осіб з обмеженими фізичними можливостями, здійснюється постійний контроль актуальності наданих роботодавцями вакансій. Щомісячно проводиться професійно-кваліфікаційний аналіз вакансій для інвалідів, який допомагає виявити невідповідність наявних вакансій кваліфікаційному складу інвалідів. Так, наразі для інвалідів налічується понад 1300 вакансій, та проблема полягає в тому, що робочі місця, які пропонуються роботодавцями в рахунок установленого нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, здебільшого мають непривабливі характеристики: значне фізичне навантаження, мала заробітна плата та непривабливі умови праці.

Криворізький міський центр зайнятості проводить постійну роз’яснювальну роботу з керівниками підприємств, установ та організацій шляхом проведення семінарів, нарад щодо необхідності створення робочих місць для професійної реабілітації інвалідів, максимально наближених до професійно-кваліфікаційного складу осіб з обмеженнями, які шукають роботу; створення відповідних умов праці та недопущення безпідставного відмови у працевлаштуванні. Протягом 9 місяців поточного року проведено 36 семінарів та 27 круглих столів для роботодавців, де взяли участь понад 750 представників підприємств кадрових служб і суб’єктів малого бізнесу. До участі у заходах запрошуються представники управління праці міськвиконкому, представники медико-соціальних експертних комісій, з якими тісно співпрацює центр зайнятості у напрямку раціонального вирішення питання працевлаштування інвалідів.

Робота центру зайнятості щодо надання соціальних послуг людям з обмеженими можливостями, які звернулись з метою пошуку роботи, буде продовжуватись в тісній співпраці з соціальними партнерами, адже тільки разом ми зможемо допомогти кожній людині з інвалідністю не втратити віру в себе, відчути себе впевнено на ринку праці, отримати надію на краще майбутнє та сподівання на реальну можливість знайти роботу.

Г.О. Костюк, заступник начальника відділу статистики, прогнозування та організації роботи з громадськістю й соціальними партнерами Криворізького МЦЗ

Дніпропетровський обласний центр зайнятості

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*