СКЛАД Ради у справах осіб з інвалідністю

Відповідно до Положення про Раду у справах осіб з інвалідністю (далі ‒ Рада) Рада є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, яка у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції…