Уповноважений внесла подання Міністру соціальної політики України щодо забезпечення прав підопічних установ соціального захисту населення на належні умови проживання

1 16 574122 2. прав людини

У поданні повідомляється про те, що з метою парламентського контролю за додержанням конституційних прав і свобод людини та виконання функцій національного превентивного механізму працівниками Департаменту з питань реалізації НПМ Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини здійснюється системний моніторинг стану дотримання прав і законних інтересів осіб з психічними розладами, які проживають в установах системи соціального захисту населення.

Працівниками Департаменту спільно з представниками громадськості в ході моніторингових відвідувань психоневрологічних установ були виявлені порушення прав людини, які можуть кваліфікуватися як жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність, поводження. Зокрема, встановлено непоодинокі факти тривалого тримання підопічних у так званих кімнатах для ізоляції, які більше схожі на металеві клітки. Умови тримання у таких кімнатах не відповідають мінімальним вимогам, а підопічні, які в них перебувають, позбавлені можливості задовольняти навіть свої фізіологічні потреби.

Пунктом 8 Європейської декларації з охорони психічного здоров’я встановлено вимоги не допускати стигматизації і дискримінації осіб з психічними проблемами, забезпечувати їм догляд в умовах поважливого ставлення до їх особистих інтересів і захисту від жорстокого та зневажливого ставлення. Наведені ж приклади можна кваліфікувати як порушення ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і ст.15 Конвенції ООН про права інвалідів.

У поданні привернено увагу до того, що витяги зі звітів за результатами моніторингових візитів до установ соціального захисту, котрі здійснювались у квітні 2013 р., були надіслані керівництву Міністерства (вих. №3-822/13-115 від 29.04.2013 р.) з рекомендаціями щодо усунення виявлених порушень прав і свобод людини. Міністерство поінформувало Уповноваженого про заходи, вжиті на виконання зазначених рекомендацій (вих. № 2662/0/10-13/014 від 07.06.2013 р.). Однак результати відвідувань психоневрологічних установ Закарпатської та Вінницької областей, які відбулись у липні-серпні поточного року, дають підстави для висновку про недостатній рівень інформування керівників установ в інших регіонах України про рекомендації Уповноваженого з прав людини, національні та міжнародні стандарти належного поводження з підопічними.

Зважаючи на те, що відповідно до ст. 5 Закону України «Про психіатричну допомогу» держава гарантує захист прав, свобод і законних інтересів осіб, які страждають на психічні розлади, Валерія Лутковська запропонувала вжити негайних заходів щодо виконання рекомендацій Уповноваженого з прав людини, підготовлених за результатами моніторингових візитів до установ соціального захисту, та приведення умов тримання підопічних у відповідність до національних і міжнародних стандартів.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

*