Принципи направлення на медико-соціальну експертну комісію

1 11 5 spravki-354. мсек, непрацездатності, реабілітаційних заходів, інвалідності

На медико-соціальну експертну комісію (далі – МСЕК) направляються громадяни, які частково чи повністю втратили здоров’я внаслідок захворювання, травми чи уроджених дефектів, що обмежують їх життєдіяльність та працездатність.

Огляд хворих на МСЕК проводиться по досягненню громадянином 18-річного віку, за місцем проживання з пред’явленням паспорта та направлення ЛКК лікувально-профілактичного закладу за формою № 088-о (направлення на МСЕК). Направлення на МСЕК здійснюється за затвердженою МОЗ України формою № 088-о, яка видається ЛКК лікувально-профілактичного закладу за місцем реєстрації хворого чи його стаціонарного лікування. Якщо у хворого є ознаки тривалої або стійкої втрати працездатності але в нього не має реєстрації в м. Києві, то він має право написати заяву-клопотання на ім’я головного лікаря Центральної МСЕК на дозвіл проходження огляду за фактичним місцем проживання. Направлення хворого на огляд МСЕК здійснюється після повного та всебічного медичного обстеження, проходження хворим необхідних клінічних досліджень та консультацій, визначення клініко-функціонального діагнозу, соціально-психологічного стану, професійно-трудового прогнозу, проведення та одержання результатів відновного лікування, соціально-трудової реабілітації та інших даних, що підтверджують стійкий або незворотний характер захворювання, а також, коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців з дня настання тимчасової непрацездатності або протягом п’яти місяців у зв’язку з одним і тим же захворюванням за останні дванадцять календарних місяців, а хворий на туберкульоз – протягом десяти місяців з дня настання непрацездатності.

Якщо хворий за станом здоров’я з висновком ЛКК лікувально-профілактичного закладу не може з’явитись на МСЕК, огляд його проводиться вдома або в стаціонарі, де він перебуває на лікуванні. Також якщо на момент огляду МСЕК у загальному стані хворого відмічається позитивна динаміка чи хворий проходить курс відновного лікування, тощо то МСЕК може прийняти рішення щодо продовження термінів тимчасової непрацездатності для доліковування та проходження реабілітаційних заходів.

Якщо МСЕК не прийняла рішення про продовження терміну тимчасової непрацездатності, листок непрацездатності закривається датою огляду хворого на МСЕК.

Причинами інвалідності є: загальне захворювання, трудове каліцтво, професійне захворювання, інвалідність з дитинства; для військовослужбовців – поранення, контузія, каліцтво, одержані при захисті Батьківщини або при виконані інших обов’язків військової служби, чи захворювання, пов’язане з перебуванням на фронті, або каліцтво, одержане внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, чи захворювання, не пов’язане з перебуванням на фронті, а в спеціально передбачених законодавством випадках – захворювання, одержане при виконанні обов’язків військової служби. Законодавством України можуть бути встановлені й інші причини інвалідності.

Інвалідність внаслідок трудового каліцтва встановлюється на підставі акту про нещасний випадок на виробництві (форма Н-1), складеного за місцем роботи, якщо за місцем роботи він не складений то, за рішенням суду про факт травми на виробництві.

Інвалідність внаслідок професійного захворювання встановлюється відповідно до висновку Науково-дослідного інституту медицини праці про наявність професійного захворювання, акту розслідування професійного захворювання на виробництві (форма П-4).

Ступень втрати професійної працездатності внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання установлюється у відсотках на підставі направлення власника підприємства, установи, організації або уповноваженого їм органу, а також за рішенням суду, чи за поданням Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Причинний зв’язок інвалідності з хворобами, перенесеними в дитинстві, встановлюється при наявності медичних документів, що свідчать про початок захворювання, травми чи уроджених дефектів до 18-річного віку.

Причинний зв’язок та група інвалідності осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС визначається спеціалізованою радіологічною МСЕК за наявності:

– посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС засвідченого нотаріусом;

– висновку міжвідомчої експертної комісії по встановленню причинного зв’язку захворювання та смерті з дією іонізуючого випромінення;

– виписок зі стаціонарів лікувально-профілактичних закладів;

– виписки із медичної карти амбулаторного хворого (ф.025-о) з 1986 року;

– огляду спеціалістів (терапевт, хірург, травматолог, отоларинголог, офтальмолог, невропатолог, кардіолог, ендокринолог, уролог чи гінеколог);

– консультативного висновку психіатричної ЛКК;

– консультативних висновків з Науково-дослідних інститутів;

– маршрутного листа (з зазначенням періоду знаходження в зоні дії іонізуючого випромінення);

– направлення на МСЕК (ф.088-о).

Документи, що використовуються для встановлення причинного зв’язку інвалідності, подаються в оригіналі. Документи з других держав для огляду МСЕК подаються в перекладі на українську мову та нотаріально засвідчені.

Переогляд інвалідів з нестійкими, оборотними морфологічними змінами та порушенням функції органів і систем організму з метою визначення ефективності відновного лікування та реабілітаційних заходів, стану здоров’я і ступеня соціальної адаптації проводиться на МСЕК через 1-3 роки.

Переогляд інвалідів раніш вказаних строків, а також громадян, інвалідність яким встановлено без зазначення строку переогляду (безстроково), проводиться при погіршенні загального стану здоров’я.

Група інвалідності без зазначення строку переогляду встановлюється громадянам при анатомічних дефектах, стійких необоротних морфологічних змінах та порушеннях функцій органів і систем організму, неефективності реабілітаційних заходів, неможливості відновлення соціальної адаптації, несприятливому прогнозі, а також чоловікам старше шістдесяти років і жінкам старше п’ятдесяти п’яти років.

В разі незгоди громадянина з рішенням первинної МСЕК, він має право на протязі місяця після огляду на МСЕК подати письмову заяву до МСЕК в якій він проходив огляд, або в Центральну МСЕК, де може пройти повторний огляд та одержати відповідне рішення. Якщо він не згоден з рішенням Центральної МСЕК йому може бути запропоноване пройти обстеження в Українському державному НДІ медико-соціальних проблем інвалідності. Рішення цієї комісії є остаточним.

Управління охорони здоров’я Святошинської РДА

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*