О льготах инвалидов при поступлении в вузы

С 1991 г. действует закон УССР № 875-XII «Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине», ст. 21 которого гласит: «Держава гарантує інвалідам дошкільне виховання, здобуття освіти на рівні, що відповідає їх здібностям і можливостям.

Дошкільне виховання, навчання інвалідів здійснюється в загальних або спеціальних дошкільних та навчальних закладах.

Професійна підготовка або перепідготовка інвалідів здійснюється з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної трудової діяльності. Вибір форм і методів професійної підготовки провадиться згідно з висновками медико-соціальної експертизи.

При навчанні, професійній підготовці або перепідготовці інвалідів поряд із загальними допускається застосування альтернативних форм навчання.

Обдаровані діти-інваліди мають право на безплатне навчання музики, образотворчого, художньо-прикладного мистецтва у загальних навчальних закладах або спеціальних позашкільних навчальних закладах.

Навчальні заклади надають освітні послуги інвалідам нарівні з іншими громадянами, у тому числі шляхом створення належного кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби інваліда».

Этим же законом предусмотрены льготы инвалидам при поступлении в вузы.

Ст. 22 закона установила: «У разі складення вступних іспитів (вступних випробувань) з позитивним результатом до вищих навчальних закладів I—IV рівнів акредитації зараховуються поза конкурсом діти-інваліди та інваліди першої і другої груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю, до професійно-технічних навчальних закладів — діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю) та спеціалізацією.

За інших рівних умов переважне право на зарахування до вищих навчальних закладів I—IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів мають інваліди та діти з малозабезпечених сімей, у яких: обидва батьки є інвалідами; один з батьків — інвалід, а інший помер; одинока матір з числа інвалідів; батько — інвалід, який виховує дитину без матері.

Під час навчання зазначеним категоріям громадян стипендія та пенсія (державна соціальна допомога інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам) виплачуються в повному розмірі».

Как видим, при зачислении инвалидов в вузы существуют некоторые ограничения — к примеру, при приеме на специальности, где в дальнейшем у них могут возникнуть сложности с работой.

Существует ряд специальностей, на которые инвалиды не могут поступить, поскольку не смогут обучаться и работать по ним, это косвенно прописано в вышецитированных статьях закона. Поэтому при наборе на подобные специальности не может быть и льгот для инвалидов. То есть инвалиды имеют льготы при зачислении в вузы для обучения всем специальностям, кроме тех, по каким у них есть медицинские противопоказания для последующей трудовой деятельности.

При соблюдении прав инвалидов, в том числе и при зачислении в вузы, не должны ущемляться права всех остальных.

Адвокат Александр Покутний

2000.net.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*