Інфографіка: «Визнання фізичної особи недієздатною. Зміни законодавства 2017 року»

Інфографіка: «Визнання фізичної особи недієздатною. Зміни законодавства 2017 року». експертиза, недієздатний, судова процедура, фізична особа, інфографіка, screenshot, template, several. A screenshot of a video game

Інфографіка: «Визнання фізичної особи недієздатною. Зміни законодавства 2017 року». експертиза, недієздатний, судова процедура, фізична особа, інфографіка

15 грудня 2017 року набули чинності зміни до Цивільно-процесуального Кодексу України, які змінили процедури визнання фізичної особи недієздатною. Експерти Громадської правозахисної організації «Права людини» в рамках проекту «Сприяння ефективному використанню права на доступ до правосуддя осіб з порушеннями психічного здоров’я та обмеженими інтелектуальними можливостями», який здійснюється за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя» підготували інфографіку, яка відображає наявні законодавчі зміни щодо процедури позбавлення дієздатності фізичної особи.

Серед законодавчих змін, які вплинули на судову процедуру позбавлення дієздатності фізичної особи слід відзначити наступні:

Розгляд справи

ЗАРАЗ Суд розглядає справу щодо визнання фізичної особи недієздатною за участю представника органу опіки та піклування, заявника, та за участю особи щодо якої розглядається справа. При цьому суд може прийняти ухвалу про участь особи в режимі відеоконференції з психіатричного чи іншого лікувального закладу, де знаходиться особа, якщо відповідна експертиза визначить таку міру як необхідну.

ТОДІ як, до відповідних змін до Цивільно-процесуального Кодексу України, питання виклику особи, щодо якої розглядається справа, вирішувалося в кожному випадку судом, з урахуванням стану її здоров’я. Та, фактично, судові засідання відбувалися без участі особи, щодо якої розглядалася справа, та без врахування її особистої думки і можливості її висловити.

ЗАРАЗ строк дії рішення про визнання фізичної особи недієздатною визначається судом, але не може перевищувати двох років.

ТОДІ особа визнавалась недієздатною безстроково!

Скасування рішення суду

ЗАРАЗ скасувати рішення суду щодо визнання недієздатності можливе за наявності відповідної заяви та висновку судово-психіатричної експертизи, яка засвідчує видужання або значне поліпшення психічного стану. При цьому таку заяву можуть подати представники органу опіки та піклування, опікун, члени сім’ї, та сама особа, щодо якої розглядається справа.

ТОДІ ж скасування рішення суду було можливе лише за висновком судово-психіатричної експертизи, та заяви, яку могли подати тільки опікун та представник органу опіки та піклування. Особа, яку визнано недієздатною, не мала права подати таку заяву подати, що фактично унеможливлювало особисто захистити свої права та позбутися відповідного статусу в суспільстві.

Звертаючи увагу на нові зміни до ЦПКУ можна сказати, що особи, позбавлені дієздатності, або щодо яких розглядаються справи стосовно визнання недієздатними, отримали значно ширші права, ніж за старого законодавства, що свідчить про позитивні зрушення у сфері дотримання громадянських прав. Таким чином Україна має можливість створювати умови для подальших змін та досягнень у сфері правосуддя.

Погляди авторів, викладені у інфографіці, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.

ГПО «Права людини»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

*