Набув чинності Закон про інклюзивне навчання у профзакладах та школах

Набув чинності Закон про інклюзивне навчання у профзакладах та школах. особливими освітніми потребами, профзаклад, школа, інвалідність, інклюзивне навчання, floor, furniture, indoor, chair, wheel, table, mirror, clock, tire. A chair sitting in front of a window

Набув чинності Закон про інклюзивне навчання у профзакладах та школах. особливими освітніми потребами, профзаклад, школа, інвалідність, інклюзивне навчання13 жовтня 2018 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг», інформує «Українське право».

Документ передбачає внесення змін до Законів України «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту».

Закон, зокрема, встановлює, що прийом до закладів професійної (професійно-технічної) освіти осіб з особливими освітніми потребами, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, у разі складення вступних іспитів здійснюється поза конкурсом.

Особі з особливими освітніми потребами, яка опанувала курс професійно-технічного навчання в закладі професійної освіти першого атестаційного рівня і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації.

Директор державного професійно-технічного навчального закладу на підставі письмового звернення особи з особливими освітніми потребами, її батьків або законних представників в обов’язковому порядку утворює інклюзивні групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

Виконання вимог стандартів у сфері професійної освіти особами з особливими освітніми потребами забезпечується з урахуванням їхніх індивідуальних психічних, інтелектуальних, фізичних, сенсорних можливостей та у тій формі, яка для кожної особи є найбільш оптимальною.

Для осіб з особливими освітніми потребами зміст та обсяг навчально-виробничого процесу, термін навчання визначаються робочими навчальними планами та робочими освітніми програмами закладу професійної освіти, які за потреби можуть бути адаптовані для отримання знань, умінь та навичок відповідно до індивідуального навчального плану згідно з індивідуальною програмою розвитку.

Особи з особливими освітніми потребами, які потребують підвезення до закладу освіти і у зворотному напрямку, забезпечуються ним за рахунок місцевого бюджету.

Професійна підготовка або перепідготовка осіб з інвалідністю здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів у межах обсягів державного та/або регіонального замовлення з урахуванням медичних показань і протипоказань для подальшої трудової діяльності. Обрання форм і методів професійної підготовки здійснюється згідно з висновками спеціалістів медико-соціальної експертної комісії.

Професійна підготовка або перепідготовка осіб з особливими освітніми потребами здійснюється за рахунок коштів освітніх субвенцій, державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

У професійному навчанні осіб з інвалідністю, осіб з особливими освітніми потребами поряд із традиційними формами допускається застосування альтернативних форм навчання.

Установлені відповідно до закону пенсія і стипендія виплачуються особам з інвалідністю, особам з особливими освітніми потребами у період навчання в повному обсязі.

Працевлаштування випускників із числа осіб з інвалідністю, осіб з особливими освітніми потребами здійснюється згідно із законодавством.

Закон також передбачає, що для навчання дітей з особливими освітніми потребами заклади загальної середньої освіти на підставі звернення батьків дитини або осіб, які їх замінюють, утворюють інклюзивні та/або спеціальні групи і класи.

Відповідно до індивідуальних особливостей освітньої діяльності для кожного учня з особливими освітніми потребами складається індивідуальна програма розвитку дитини – документ, що забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає перелік необхідних психолого-педагогічних, корекційних потреб/послуг для розвитку дитини та розробляється групою фахівців з обов’язковим залученням батьків дитини з метою визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до навчання.

Дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі допомагає асистент вчителя, а зі складними порушеннями розвитку – соціальний працівник, один із батьків або особа, уповноважена ними.

Діти з особливими освітніми потребами мають право на першочергове зарахування до початкової школи закладу загальної середньої освіти.

Заклади позашкільної освіти за потреби утворюють інклюзивні та/або спеціальні.

Педагогічним працівникам а роботу в інклюзивних групах і класах встановлюється доплата у розмірі 20%.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*