Про новий порядок організації санаторно-курортного лікування у 2017 році для громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1 категорії та дітей-інвалідів, інвалідність, яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Про новий порядок організації санаторно-курортного лікування у 2017 році для громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до 1 категорії та дітей-інвалідів, інвалідність, яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. чорнобильська катастрофа, грошова допомога, дитина-інвалід, санаторно-курортне лікування, інвалідність, sky, outdoor, building, tower, factory, skyscraper. A large building

Управління праці та соціального захисту населення Нікопольської міської ради повідомляє, що з 1 січня 2017 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 № 854 «Деякі питання санаторно-курортного лікування та відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», згідно якої затверджений Порядок надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі-Порядок).

Забезпечення путівками буде проводитися шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам за надання послуг із санаторно-курортного лікування.

За бажанням, громадяни можуть здійснювати доплату за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі.

Відповідно до Порядку, громадяни, віднесені до 1 категорії та батьки дітей-інвалідів, інвалідність, яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, (які до 15.10.2016 року подали заяви на санаторно-курортне лікування) у 2017 році мають право самостійного вибору санаторного закладу.

Для цього громадянам постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи потрібно обрати заклад, в якому вони хочуть здійснити санаторно-курортне лікування, згідно до профілю захворювання, вказаного в довідці за формою 070/о.

Після надання обраними закладами гарантійного листа про згоду на оздоровлення громадянина, підтвердження про наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за відповідним профілем захворювання, підтвердження про готовність укласти договір, інформації про умови проживання, харчування, перелік процедур та вартість путівки, управління праці та соціального захисту населення доводить зазначену інформацію до постраждалих громадян та повідомляє їм про обсяг коштів, необхідний для проведення доплати (у разі недостатності суми грошової допомоги) за надання додаткових послуг із санаторно-курортного лікування.

У разі згоди постраждалої особи на зазначені умови санаторно-курортного оздоровлення укладається трьохсторонній договір між санаторно-курортним закладом, постраждалою особою та управлінням праці та соціального захисту населення в трьох примірниках. Усі примірники договору, підписані органом соціального захисту населення та громадянином, віднесеним до категорії 1, батьками дитини з інвалідністю або особою, яка їх замінює, і скріплені печаткою органу соціального захисту населення, передаються зазначеним особам для подальшої передачі санаторно-курортному закладу.

Після оздоровлення постраждалі громадяни подають органу соціального захисту населення зворотний талон путівки або інший документ, який підтверджує проходження лікування в закладі за профілем захворювання, за яким видано довідку для одержання путівки, для оформлення акту приймання-передачі послуг згідно з умовами договору та перерахування грошової допомоги для компенсації вартості путівки санаторно-курортному закладу.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 р. № 1029 «Про встановлення розміру грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам і закладам оздоровлення та відпочинку у 2017 році» передбачено, що розмір грошової допомоги для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно — курортним закладам для санаторно-курортного лікування постраждалих осіб становить:

— для осіб, віднесених до категорії 1 – 5 250 гривень;

— для дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою – 10 840 гривень (з супроводжуючою особою).

Для отримання більш детальної інформації, Ви можете звернутись за адресою, вул. Отаманська, буд. 2, каб. 203, т. 4 48 95, 095 901 94 00.

Управління праці та соціального захисту населення

Офіційний сайт Нікопольської міської ради

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

*