В Кривому Розі військовослужбовцям пояснили: МСЕК, як пройти і як оскаржити?

В Кривому Розі військовослужбовцям пояснили: МСЕК, як пройти і як оскаржити?. бвпд, мсек, військовослужбовець, оскарження, інвалідність

Що таке медико-соціальна експертна комісія (МСЕК)? Докладно пояснює «Криворізький місцевий центр з надання БВПД»

В Кривому Розі військовослужбовцям пояснили: МСЕК, як пройти і як оскаржити?. бвпд, мсек, військовослужбовець, оскарження, інвалідність

Медико-соціальна експертиза – процедура визначення на основі комплексного обстеження усіх систем організму конкретної особи:

– міри втрати здоров’я,

– ступеня обмеження життєдіяльності, викликаного стійким розладом функцій організму,

– групи інвалідності,

– причини і часу її настання,

– рекомендацій щодо можливих для особи за станом здоров’я видів трудової діяльності та умов праці,

– потреби у сторонньому догляді,

– відповідних видів санаторно-курортного лікування і соціального захисту для найповнішого відновлення всіх функцій життєдіяльності особи.

Діяльність МСЕК регулює постанова Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2009 р. № 1317, яка затверджує як Положення про МСЕК, так і про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності.

Окрім того, сама МСЕК керується Інструкцією про встановлення груп інвалідності.

Медико-соціальна експертиза проводиться особам, що звертаються для встановлення групи інвалідності. На МСЕК направляє заклад охорони здоров’я. Це відбувається
після того, як проведені діагностичні, лікувальні і реабілітаційні заходи.

Підстава – наявність відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.

Хто видає направлення на МСЕК військовослужбовцю?

Згідно з п.3 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності експертиза з метою встановлення групи інвалідності / чи ступінь втрати працездатності здійснюється за направленням відповідного лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я.

Тобто, це військово-медичні або цивільно-медичні заклади, госпіталі, лікарні, де військовослужбовець проходив лікування або реабілітацію внаслідок отриманої травми, поранення, контузії чи захворювання.

Якщо ж до звільнення зі служби огляд МСЕК не був пройдений направлення, на огляд МСЕК надають районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати) (п.11 Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки).

Форма № 088/о заповнюється лікуючим лікарем закладу охорони здоров’я за місцем проживання чи лікування хворого, підписується головою і членами лікарсько-консультаційної комісії і надсилається в медико-соціально-експертну комісію.

Для поранених, які перебувають на лікуванні та не можуть пересуватися самостійно, комісія проводить виїзне засідання, а документи подає медичний заклад.

Які висновки надає МСЕК?

Комісія МСЕК встановлює:

– І, ІІ, ІІІ групу інвалідності, причину та час її настання;

– відсоток втрати працездатності;

– потребу в протезуванні;

– індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю;

– медичні показання на право одержання спеціального автотранспорту.

Які документи потрібні?

Орієнтовний перелік документів, які потрібно подати на МСЕК:

— паспорт або ID картка з витягом з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації
місця проживання;

— військовий квиток (копія) або тимчасове посвідчення (для військовозобов’язаних, призовників);

— направлення на МСЕК (форма ф. № 088/о);

— медична документація, оригінали (виписки з амбулаторної карти ф. 025/о, виписки з історії хвороби стаціонарного хворого ф. 027/о, результати лабораторних, інструментальних, променевих обстежень,
консультативні висновки профільних обласних спеціалістів тощо) та амбулаторна картка хворого;

— довідка ВЛК, свідоцтво про хворобу (видається медичними установами, де проводилось лікування);

— довідка про придатність військовослужбовця або військовозобов’язаного до військової служби (за потреби);

— довідка про обставини травми (за потреби);

— посвідчення УБД (копія)

— документи, що підтверджують безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією російської федерації проти України* або відповідна постанова ВЛК.

Мова йде про довідку про безпосередню участь особи у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, зразок якої затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. № 1193.

Проходження МСЕК в умовах воєнного стану

Основні нововведення в умовах воєнного стану в роботі МСЕК стосуються повторного огляду та місця проведення експертизи. Так, Постанова від 08.03.2022 р. № 225 «Деякі питання порядку проведення медико-соціальної експертизи на період дії воєнного стану на території України” визначає, що повторний огляд, строк якого припав на період дії воєнного стану, переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше ніж 6 місяців після його припинення або скасування за умови неможливості направлення. Також на час дії воєнного стану МСЕК здійснюють свої функції за принципом екстериторіальності та забезпечують проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативною комісією незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування особи, що звертається для встановлення інвалідності.

Окрім того, якщо особа, яка звертається для встановлення інвалідності, не може прибути на огляд до МСЕК, така комісія може ухвалювати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.

За результатами розгляду документів МСЕК видає довідку про призначення групи інвалідності, визначає відсоток втрати працездатності або надає відмову.

МСЕК видає особі, яку визнано особою з інвалідністю або стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності, довідку та індивідуальну програму реабілітації.

Довідка та висновок МСЕК є підставою для оформлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, отримання пенсії, виплати одноразової грошової допомоги та оформлення інших соціальних пільг.

Як оскаржити рішення МСЕК?

Якщо МСЕК відмовила у встановленні групи інвалідності, або встановлена група інвалідності не відображає реального стану здоров’я, або умови встановлення групи інвалідності не відповідають тим, які встановлені нормативними актами (наприклад якщо встановлюється група інвалідності на певний строк, хоча може бути встановлена безстрокова) то чинним законодавством передбачена можливість оскаржити таке рішення. Це передбачено Положенням про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою КМУ “Питання медико-соціальної експертизи” від 03.12.2009 року № 1317.

Існує два способи оскарження рішення МСЕК: позасудовий та судовий.

Досудове оскарження рішення МСЕК

У разі незгоди з рішенням МСЕК людина має право подати протягом 1 місяця після одержання висновку МСЕК письмову заяву до МСЕК, в якій він проходив огляд чи до обласної МСЕК.

Рішення обласної МСЕК може бути оскаржене до Центральної медико-соціальної експертної комісії м. Київ.

Центральна медико-соціальна експертна комісія Міністерства охорони здоров’я України проводить перевірку обґрунтованості рішень, прийнятих обласними комісіями, в разі необхідності скасовує їх; повторно оглядає осіб, які оскаржили рішення МСЕК, перевіряє якість розроблених ними індивідуальних програм реабілітації, здійснює контроль за повнотою і якістю виконання програми.

Пункт 23 Положення про порядок, умови та критерії встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317.

Рішення обласної МСЕК може бути оскаржене до Міністерства охорони здоров’я України.

Міністерство охорони здоров’я України за наявності фактів порушення законодавства про медико-соціальну експертизу доручає Центральній МСЕК Міністерства охорони здоров’я України або обласній МСЕК іншої області повторно розглянути з урахуванням усіх наявних обставин питання, з якого оскаржується рішення, а також вживає інших заходів впливу для забезпечення дотримання законодавства під час проведення медико-соціальної експертизи.

В особливо складних випадках Центральна МСЕК Міністерства охорони здоров’я України, обласна МСЕК та Міністерство охорони здоров’я України можуть направляти осіб, що звертаються для встановлення інвалідності, для проведення медико-соціального експертного обстеження до клініки Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності (м. Дніпро) та Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю (м. Вінниця). Після обстеження зазначені науково-дослідні установи складають консультативні висновки, які для МСЕК мають рекомендаційний характер.

Датою, від якої встановлено інвалідність, вважається дата, якою подано документи на МСЕК.

Судове оскарження рішення МСЕК

Відповідно до статті 6 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” громадянин має право в судовому порядку оскаржувати рішення органів медико-соціальної експертизи про визнання чи невизнання його особою з інвалідністю. Відповідачем у даній справі буде відповідна МСЕК. Направляти позов потрібно в порядку адміністративного провадження.

Особа може оскаржити рішення МСЕК шляхом подання до суду адміністративної позовної заяви у строк не пізніше 6 місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.

Однак, якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору, і позивач скористався цим порядком, то для звернення до адміністративного суду встановлюється 3-місячний строк, який обчислюється з дня вручення позивачу рішення за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб’єкта владних повноважень.

Суд має розпочати розгляд справи по суті не пізніше ніж через 60 днів з дня відкриття провадження у справі, а у випадку продовження строку підготовчого провадження – не пізніше наступного дня з дня закінчення такого строку.

Яким є алгоритм дій для оскарження рішення МСЕК?

1. Отримати документ про проходження МСЕК на руки. Якщо не видали – писати письмову заяву на ім’я головного лікаря.

2. Пройти самостійні обстеження, зібрати необхідні висновки, результати аналізів, інших досліджень.

3. За наявності підстав для оскарження – упродовж місяця з моменту отримання висновку МСЕК направити скаргу до МСЕК вищого рівня – обласної та центральної. Робіть це поштою – рекомендованим листом з повідомленням про вручення та описом вкладення. До скарги додавайте копії медичних висновків, досліджень, епікриз тощо.

4. Якщо в досудовому порядку вирішити питання неможливо, то можна звернутись до суду. На це у людини є 3 місяці з моменту отримання відповіді від МСЕК вищого рівня.

Якщо ж досудового вирішення питання не було, то строк звернення до суду для оскарження – 6 місяців з моменту отримання рішення МСЕК.

Яким чином висновок МСЕК впливає на розмір виплати?

Розмір одноразової грошової допомоги напряму залежить від встановленої групи інвалідності/ ступеню втрати працездатності.

Наприклад, у разі встановлення військовослужбовцю І групи інвалідності внаслідок виконання обов’язків військової служби (захисту Батьківщини) передбачена виплата у розмірі 400-кратного прожиткового мінімуму на 1 січня календарного року (992 400 гривень у 2022 році);

ІІ групи інвалідності – 300 – кратного прожиткового мінімуму на 1 січня календарного року (744 300 гривень у 2022 році);

ІІІ групи інвалідності – 250 – кратного прожиткового мінімуму на 1 січня календарного року (620 250 гривень у 2022 році).

Де отримати юридичну допомогу?

Для складання заяв для оскарження рішення МСЕК – звертайтесь до системи безоплатної правової допомоги. На такі правові послуги мають право всі. Якщо людині знадобиться звернутись до суду, то безоплатна вторинна правова допомога – призначення адвоката за рахунок держави – надається визначеним законом категоріям, зокрема –

ветеранам війни, членам сімей загиблих захисників та захисниць,

особам, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”,

особам з інвалідністю, особам, чий дохід не перевищує 2-х прожиткових мінімумів,

ВПО,

власникам землі із сільської місцевості тощо.

Через контакт-центр системи безоплатної правової допомоги
0-800-213-103 можна отримати безоплатну первинну правову допомогу, а це і є юридичні консультації. тут же можна дізнатись про своє право на призначення адвоката за рахунок держави та необхідні документи для підтвердження такого права.

Підготувала до публікації
Юлія Лапочкіна,
спеціально для рубрики
Новини Кривого Рогу
сайту Весь Кривий Ріг

“Весь Кривий Ріг”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*