Які документи треба подати для оформлення догляду за людьми похилого віку і особами з інвалідністю

Які документи треба подати для оформлення догляду за людьми похилого віку і особами з інвалідністю. догляд, особа похилого віку, постанова, соціальні послуги, інвалідність

Уряд визначив механізм надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, інформує ЮРЛІГА.

Відповідну постанову № 576 було прийнято на урядовому засіданні 26 червня 2019 року.

Установлено, що особи з інвалідністю, особи похилого віку відповідно до індивідуальних потреб можуть отримувати соціальні послуги (перелік яких затвердить Мінсоцполітики), у тому числі догляд вдома, стаціонарний, денний, паліативний/хоспісний догляд і підтримане проживання.

Соціальні послуги особам з інвалідністю, особам похилого віку можуть надаватися як за плату, так і безоплатно. Безоплатно такі послуги надаватимуть особам з інвалідністю, особам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані особами з інвалідністю. За плату такі послуги нададуть особам з інвалідністю, особам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Особам з інвалідністю, особам похилого віку соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами, можуть надаватися із встановленням диференційованої плати залежно від доходу таких осіб. Понад обсяги, визначені державними стандартами, такі послуги надаватимуть на платній основі.

Для отримання соцпослуг особа з інвалідністю, особа похилого віку, її законний представник, орган опіки та піклування (для недієздатних осіб – у разі відсутності законного представника) має подати письмову заяву про надання соціальної послуги. Для отримання соцпослуг, що надаються недержавними суб’єктами без залучення бюджетних коштів, особа з інвалідністю, особа похилого віку, її законний представник, орган опіки та піклування звертається до відповідного суб’єкта, що їх надає.

До заяви особи з інвалідністю, особи похилого віку, її законного представника, органу опіки та піклування додаються такі документи:

 • паспорт особи або інший документ, що посвідчує особу, яка потребує надання соціальних послуг;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається РНОКПП, або копія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття РНОКПП та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в паспорті);
 • довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
 • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);
 • документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування;
 • копія паспорта опікуна або піклувальника особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);
 • довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності).

Для осіб, які потребують надання соціальної послуги стаціонарного чи паліативного догляду в умовах стаціонару, також подається:

 • довідка для направлення особи з інвалідністю до інтернатного закладу за формою, затвердженою МОЗ;
 • індивідуальна програма реабілітації інваліда за формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);
 • копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну соціальну допомогу (за наявності);
 • копії договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);
 • три фотокартки розміром 3 х 4 сантиметри.

Форму заяви затвердить Мінсоцполітики. Уповноважений орган протягом 5 робочих днів з дня отримання заяви оцінить потреби особи з інвалідністю, особи похилого віку в соціальних послугах у порядку, встановленому Мінсоцполітики.

Рішення про надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів надсилається протягом 1 робочого дня надавачеві соціальних послуг. Форми повідомлення про надання соціальних послуг чи відмову в їх наданні та рішення про надання соціальних послуг чи відмову в їх наданні затвердить Мінсоцполітики.

Постановою також урегульовано питання надання соціальної послуги стаціонарного догляду в інтернатному закладі системи соціального захисту населення, а також випадки, коли надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку припинять.

Рішення про відмову в наданні соціальних послуг або припиненні надання соціальних послуг може бути оскаржене в судовому порядку.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

*