Які переваги мають підприємства, засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю

Які переваги мають підприємства, засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю. пгоі, організація, підприємство, пільга, інвалідність, laptop, person, computer, indoor, clothing, human face, smile, office building, people, table. A group of people sitting at a table with a laptop

Які переваги мають підприємства, засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю. пгоі, організація, підприємство, пільга, інвалідністьПрацевлаштування на підприємстві осіб з інвалідністю допомагає соціальній адаптації таких громадян і дозволяє претендувати на податкові пільги.

Цей вид підприємств дедалі частіше стає об’єктом зацікавленості вітчизняного бізнесу, в тому числі аграрного. Адже податкові пільги, які надають таким суб’єктам господарювання, уможливлюють зниження вартості продукції та підвищення її конкурентоспроможності. Крім того, розвиток соціального підприємництва дозволяє перекласти на плечі підприємців низку соціальних проблем і дає можливість для соціально незахищених верств населення стати повноцінними членами суспільства.

Основні пільги для ПГОІ

За даними Мінсоцполітики, торік 296 підприємств, заснованих громадськими організаціями осіб з інвалідністю, дістали змогу користуватися пільгами щодо оподаткування, сума яких сягнула 291,3 млн грн.

Підприємство, яке є повною власністю такої організації, може отримати ряд пільг. Ідеться про звільнення від оподаткування прибутку, отриманого від продажу (постачання) товарів, виконання робіт і надання послуг. Виняток становлять підакцизні товари, послуги щодо постачання підакцизних товарів, отриманих у межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, довірчого управління, інших цивільно-правових договорів, що уповноважують такого платника здійснювати постачання товарів від імені та за дорученням іншої особи без передачі права власності на такі товари (п.142.1 ст.142 Податкового кодексу).

Операції стосовно постачання товарів і послуг (із винятками, наведеними вище), що безпосередньо виготовляються (надаються) такими підприємствами та організаціями, звільняються від обкладання податком на додану вартість (п.197.6 ст.197 ПК). Безпосереднім, у розумінні ПК, вважається виготовлення товарів (надання послуг), унаслідок якого сума витрат, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектуючих, складових частин, інших покупних товарів, які використовуються у виготовленні таких товарів, становить не менше ніж 8% від їх продажної ціни. Крім того, на період до 1.01.2020 зазначені операції оподатковуються за нульовою ставкою ПДВ (п.8 підрозд.2 розд.XX ПК), тобто податок стягується за ставкою 0%, а суб’єкт, який сплачує податок за такою ставкою, одержує право на повернення (залишення у своєму розпорядженні) всієї суми ПДВ, що входить у вартість придбаних товарів і послуг. Це вигідніше, ніж просто звільнення від сплати податку. Така позиція висловлена в листі Мінсоцполітики від 11.10.2017 №1090/0/131-17/174.

Також ПГОІ звільняються від сплати податку на землю (ст.282 ПК).

Слід мати на увазі, що законодавство вимагає дотримуватися цільового використання вивільнених від оподаткування коштів. Утім, що розуміти під цим, не визначено. З огляду на практику, що склалася, вивільнені від оподаткування кошти повинні спрямовувати на соціально-економічну підтримку таких підприємств, а саме — на збільшення заробітної плати працівникам з інвалідністю, створення нових робочих місць для таких осіб, відрахування залишку на статутну діяльність, придбання основних засобів тощо.

Вимоги та критерії

Система отримання ПГОІ пільг має низку особливостей. Підприємство та організація, які засновані громадськими організаціями інвалідів та мають намір отримати податкові пільги, повинні відповідати певним критеріям.

Так, кількість осіб з інвалідністю, які мають на підприємстві основне місце роботи, повинна становити протягом попереднього звітного (податкового) періоду не менш як 50% від середньооблікової чисельності штатних працівників. Це підтверджується довідкою за попередній рік і за попередній звітний (податковий) період, виданою територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів.

Фонд оплати праці інвалідів, які мають на підприємстві основне місце роботи, повинен становити протягом звітного періоду не менш як 25% від загальних витрат на оплату праці. При цьому розмір середньомісячної зарплати в еквіваленті повної зайнятості осіб з інвалідністю, які мають на підприємстві основне місце роботи, повинен бути не меншим від законодавчо встановленого розміру мінімальної зарплати. Це підтверджуватиметься довідкою про розмір середньомісячної зарплати в еквіваленті повної зайнятості працівників та осіб з інвалідністю за попередній звітний період.

Сума витрат підприємства з переробки (обробки, інших видів перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів (послуг), які використовуються для виготовлення товарів (надання послуг) безпосередньо підприємством, становить не менш як 8% від ціни постачання таких товарів (надання послуг). Цей критерій застосовується для надання дозволу згідно з п.197.6 ст.197 та абз.1 п.8 підрозд.2 розд.XX «Перехідні положення» ПК.

Нарешті, такі підприємства мають виконувати рішення Мінсоцполітики й обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, Міністерства соцполітики АР Крим (крім підприємств, організацій, які звернулися вперше).

Соціальна значущість

Істотну роль для ПГОІ відіграє такий критерій, як соціальна значущість. Чинна постанова КМ «Про затвердження Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів» від 8.08.2007 №1010 згадує про нього в п.12 тільки як про підставу дострокового скасування дозволу.

Натомість наказ Мінсоцполітики «Деякі питання надання державної допомоги підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів» від 5.09.2013 №545 передбачає, що цей критерій береться до уваги й під час розгляду питань про доцільність надання ПГОІ дозволу на право користування такими пільгами та відмови в ньому.

Соціальна значущість ПГОІ визначається через кількість інвалідів, які працюють (працюватимуть) та яким надаються (надаватимуться) послуги (продукція), розмір заробітної плати інвалідів, відсутність заборгованості із зарплати, сума коштів (крім заробітків), що витрачається (витрачатиметься) на потреби інвалідів і на непромислову сферу для них.

Відповідність ПГОІ зазначеним критеріям визначається уповноваженим органом на підставі інформації, що подається підприємством. Ідеться про основні фінансово-економічні та соціальні показники, отриману державну допомогу у вигляді пільг щодо оподаткування, поворотної та безповоротної фінансової допомоги, дотації, цільової позики та напрями її використання (наказ Мінсоцполітики №545).

Порядок отримання дозволу

Для отримання дозволу підприємство подає до обласних, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій, Мінсоцполітики АР Крим вичерпний перелік документів, визначений в постанові №1010.

Ці уповноважені органи приймають розпорядження про надання або відмову в наданні, скасування дозволу ПГОІ, які отримали за попередній звітний рік дохід, що враховується під час визначення об’єкта оподаткування, в обсязі менш як 8400 розмірів м.з.п. Щодо ПГОІ, які одержали більший дохід, приймається розпорядження про доцільність надання або відмови в наданні, скасування дозволу. Протягом трьох робочих днів відповідне розпорядження, висновок-пропозиція та документи надсилається до Мінсоцполітики.

Строк дії дозволу може становити квартал, півріччя, 3 квартали, рік. Відповідну реєстрацію здійснює орган контролю.

Підприємства, організації мають право у встановленому законодавством порядку оскаржити рішення про відмову в наданні або скасування дозволу.

Тамара Саркісова, радник з аграрних та земельних проектів юридичної компанії «Боссом групп», к.ю.н.

Закон і Бізнес

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*