Розроблено біонічний протез, який відновлює тактильні відчуття