Чи може особа з інвалідністю стати на облік у центрі зайнятості?

Чи може особа з інвалідністю стати на облік у центрі зайнятості?. безробітний, облік, працевлаштування, центр зайнятості, інвалідність

Чи може особа з інвалідністю стати на облік у центрі зайнятості?. безробітний, облік, працевлаштування, центр зайнятості, інвалідність

Так, може, якщо вона працездатна.

Згідно з пунктом 4 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 792 (далі — Порядок № 792), для взяття на облік у центрі зайнятості особа з інвалідністю має пред’явити такі документи:

  • паспорт громадянина України, е-паспорт, е-паспорт для виїзду за кордон або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або єДокумент (на період воєнного стану);
  • довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку в паспорті громадянина України) або електронне відображення інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків, у т. ч. у формі електронного відображення інформації, що міститься в документах, оформлених із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру;
  • копію довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією та, у разі наявності, індивідуальну програму реабілітації.

Особа з інвалідністю також має поінформувати центр зайнятості про освіту, досвід роботи, зайнятість або перебування у трудових відносинах.

Під час воєнного стану в разі неможливості надання зазначених документів внутрішньо переміщені особи, а також особи, які перебувають на території територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), мають право на послуги, передбачені пунктами 5 і 6 Порядку № 792.

Сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю відбувається з урахуванням висновків медико-соціальних експертних комісій; далі — МСЕК (для повнолітніх) та лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів; далі — ЛКК (для неповнолітніх).

Так, МСЕК і ЛКК проводять експертизу професійної придатності осіб з інвалідністю, що здійснюється насамперед для професій (спеціальностей), за якими вони працювали, навчалися, а також для професій (спеціальностей), здобуття яких можливе в майбутньому.

У довідці до акта огляду медико-соціальною експертною комісією вказується перелік професій і рівень кваліфікації, який збережено у певному ступені професійної придатності.

Крім того, обов’язково вказуються відомості про придатність до відповідної професії:

  • у повному обсязі;
  • з обмеженням обсягу виконуваних робіт та визначенням тривалості робочого дня.

Також зазначається перелік професій, спеціальностей, що рекомендується для освоєння під час професійного навчання, перепідготовки.

Отже, особа з інвалідністю може стати на облік у центрі зайнятості, якщо вона працездатна. Якщо ж у зазначених документах вказано, що особа з інвалідністю непрацездатна, то центр зайнятості не може взяти її на облік, оскільки відповідно до статті 1 Закону України від 5 липня 2012 року № 5067-VI «Про зайнятість населення» безробітним є особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів як джерела існування, готова та здатна стати до роботи.

Галина Білоткач

«КАДРОВИК.UA»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*