Результати моніторингу соцмереж щодо додержання прав осіб з інвалідністю в м. Шостка Сумської області

Результати моніторингу соцмереж щодо додержання прав осіб з інвалідністю в м. Шостка Сумської області. уповноважений, шостка, дискримінація, доступність, інвалідність

Результати моніторингу соцмереж щодо додержання прав осіб з інвалідністю в м. Шостка Сумської області. уповноважений, шостка, дискримінація, доступність, інвалідність

Одним із стратегічних напрямів діяльності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на 2021 рік є моніторинг стану додержання прав і свобод осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в частині доступності.

В межах парламентського контролю за дотриманням прав і свобод зазначеної категорії осіб, за результатами моніторингу соціальних мереж представником Уповноваженого у північних областях Вікторією Пєховою виявлено інформацію про обмеження прав осіб з інвалідністю в Садовому мікрорайоні м. Шостка Сумської області.

Слід зазначити, що дане питання вже було предметом обговорення під час робочої поїздки представників Уповноваженого до Сумської області з керівництвом облдержадміністрації з наданням підтверджуючих фотоматеріалів.

Згідно зі статтями 21, 23 і 28 Конституції України, всі люди є вільними і рівними у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними.

Результати моніторингу соцмереж щодо додержання прав осіб з інвалідністю в м. Шостка Сумської області. уповноважений, шостка, дискримінація, доступність, інвалідність

Відповідно до статті 2 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю (ратифікована Україною 16.12.2009) дискримінація за ознакою інвалідності означає будь-яке розрізнення, виключення чи обмеження з причини інвалідності, метою або результатом якого є применшення або заперечення визнання, реалізації або здійснення нарівні з іншими всіх прав людини й основоположних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній, цивільній чи будь-якій іншій сфері.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» дискримінація – це ситуація, за якої особа та/або група осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними.

Відповідно до частини другої статі 6 цього закону форми дискримінації з боку державних органів та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових осіб, юридичних осіб публічного та приватного права, а також фізичних осіб, забороняються. Згідно зі статтею 16 цього ж закону особи, винні в порушенні вимог законодавства про запобігання та протидію дискримінації, несуть цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Відповідно до статті 15 Європейської соціальної хартії (переглянутої) з метою забезпечення особам з інвалідністю, незалежно від їхнього віку та характеру і походження їхньої інвалідності, ефективного здійснення права на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства Сторони зобов’язуються, зокрема сприяти їхній всебічній соціальній інтеграції та участі у житті суспільства, зокрема, шляхом вжиття заходів, включаючи технічну допомогу, що спрямовані на усунення перешкод для спілкування і пересування і що надають доступ до транспорту, житла, культурної діяльності та відпочинку.

Згідно зі статтями 4, 26, 34 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» діяльність держави щодо осіб з інвалідністю виявляється у створенні правових, економічних, політичних, соціальних, психологічних та інших умов для забезпечення їхніх прав і можливостей нарівні з іншими громадянами для участі в суспільному житті та полягає, серед іншого, у виявленні, усуненні перепон і бар’єрів, що перешкоджають забезпеченню прав і задоволенню потреб, у тому числі стосовно доступу до: об’єктів громадського та цивільного призначення; благоустрою; транспортної інфраструктури; дорожнього сервісу; транспорту; інформації та зв’язку; з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та інтересів до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту.

Облаштування будівель та споруд здійснюється відповідно до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово–комунального господарства України від 30.11.2018 № 327.

Враховуючи викладене, на підставі статті 22 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» міському голові Шостки направлено лист реагування, з метою усунення обмежень прав осіб з інвалідністю, інших маломобільних груп населення в Садовому мікрорайоні міста.

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

*