Студентів з особливими потребами навчають долати бар’єри

Студентів з особливими потребами навчають долати бар’єри. уманський державний педагогічний університет, особливими потребами, центр без бар’єрів, інвалідність, інклюзивна освіта, person, indoor, clothing, human face, smile, woman, standing, group, girl, office. Sarah Schulman et al. standing in a room

В Уманському державному педагогічному університеті успішно діє центр, який допомагає молоді самоствердитися

Один з ефективних шляхів розвитку і соціалізації осіб з особливими потребами — здобуття вищої освіти, яка формує світогляд і життєві орієнтири, розвиває здатність адаптуватися до змін соціальної ситуації, додає життєвої стійкості. Розуміючи важливість цього, в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини створили центр соціальної та освітньої інтеграції «Без бар’єрів».

Допоміг закордонний досвід

Як розповів ректор університету професор Олександр Безлюдний, ще на початку існування підрозділу, 2014 року, його проекти посіли II місце на Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів у номінації «Соціальні ініціативи» та І — на II Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із соціальної педагогіки.

Центр «Без бар’єрів» діє в системі факультету соціальної та психологічної освіти, але мета його діяльності — консолідація зусиль відповідних структурних підрозділів університету, а також залучених органів виконавчої влади, соціальних служб і громадських організацій, спрямованих на соціально-педагогічну підтримку молоді з особливими потребами.

Велику підтримку центру надає керівництво університету. Зокрема ініціює стратегічні заходи, що позиціонують навчальний заклад як лідера в регіоні із забезпечення доступності здобуття вищої освіти всім студентам незалежно від стану здоров’я.

— Для студентів з особливими потребами намагаємося створити відповідні умови у забезпеченні максимальної ефективності навчального процесу, — розповідає Олександр Іванович. — Наша мета полягає у повсякчасному сприянні їхній адаптації до студентського й педагогічного колективів, інтеграції в освітнє та соціальне середовище, а також у створенні умов для саморозвитку й самореалізації, піднесенні соціальної активності, автономності й відповідальності. Після ратифікації Україною Конвенції ООН про права інвалідів ми зрозуміли, що для впровадження педагогічних інновацій важливо вивчити закордонний досвід розвитку інклюзивної освіти і соціального захисту молоді з інвалідністю.

На початку цього шляху завідувач кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи професор Наталія Коляда і координатор центру «Без бар’єрів» доцент Майя Перфільєва досліджували соціально-педагогічні передумови соціалізації дітей і молоді з особливими потребами у польських містах Варшава та Гнєзно. Це дало поштовх до пошуку педагогічних шляхів забезпечення права молоді з інвалідністю здобуття освіти в умовах університету і комплексного поєднання навчання з корекційно-реабілітаційними заходами, різнобічним розвитком особистості на основі виявлення її здібностей, інтересів і потреб.

У контексті розвитку міжнародної співпраці викладачі й аспіранти факультету соціальної та психологічної освіти пройшли наукове стажування у Польщі, волонтери взяли участь у міжнародній молодіжній програмі «У світлі конфліктів» і мали змогу ознайомитися й узагальнити міжнародний досвід супроводу осіб з інвалідністю, підготувати пропозиції щодо використання його в університеті.

Третій рік факультет соціальної та психологічної освіти бере участь у реалізації німецько-польсько-українського проекту з проблем міжнародного волонтеріату. Розробляють проектні заявки з цієї проблематики спільно з польськими, литовськими і турецькими партнерами.

Студентів з особливими потребами навчають долати бар’єри. уманський державний педагогічний університет, особливими потребами, центр без бар’єрів, інвалідність, інклюзивна освітаВ університеті не тільки не залишають поза увагою жодної проблеми студентів з особливими потребами, а й розвивають творче начало кожного. Фото прес-центру університету.

Коли проблеми перетворюються на можливості

Одним із найважливіших напрямів діяльності університету стало створення відповідних умов удосконалення системи супроводу навчання студентської молоді з інвалідністю. До неї входять новітні освітні технології, спеціальні методи підтримки й адаптивні технічні засоби, які відповідають основним положенням вітчизняного і міжнародного законодавства.

Важливо забезпечити архітектурну доступність навчальних приміщень закладу, над чим попрацювали в університеті. Особливої уваги заслуговують наукові дослідження студентів і викладачів з проблем соціальної й освітньої інтеграції дітей і студентської молоді з інвалідністю: триває розроблення держбюджетних тем, підготовка дисертаційних досліджень, магістерських і студентських наукових робіт, відбуваються науково-практичні й науково-методичні заходи різного рівня. Студенти пишуть курсові проекти і статті, представляють на конкурси й успішно захищають наукові роботи.

Представники навчального закладу беруть активну участь у міжнародних, обласних та регіональних конференціях, семінарах і конкурсах із цієї проблематики. Традицією стали участь студентів і викладачів у щорічній міжнародній конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю», що відбувається на базі Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; проведення навчально-методичних семінарів і студентських наукових прес-конференцій.

Центр разом зі студентським науковим товариством щорічно організовує кінолекторії та зустрічі з методистами і психологами шкіл, працівниками закладів соціального захисту населення Умані й району. Студенти і викладачі кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи відвідують факультатив з вивчення жестової мови.

Спільно зі студентською соціально-психологічною службою університету, центром психологічного діагностування та тренінгових технологій і науково-дослідної лабораторією «Вдосконалення майстерності практичного психолога» здійснюють адаптацію і впровадження технік арт-терапії, тілесно орієнтованої психотерапії та інших методик роботи для поліпшення психологічного і морального стану студентів з особливими потребами. Тут проводять тренінгові програми «Долаємо стрес позитивно» та «Спілкуємося на рівних», запровадили індивідуальне консультування студентів з інвалідністю у методі позитивної психотерапії. Мета діяльності центру «Без бар’єрів» — навчити студентів з особливими потребами сприймати свої особливості не як проблеми, а як можливості для розвитку. І це вдається.

Краса унікальності

Повністю виправдовує своє існування один з восьми секторів центру — культурно-дозвіллєвої діяльності. Його учасники розвивають здібності й виявляють таланти у творчих майстернях, проводячи майстер-класи, конкурси серед студентської молоді. Традиційно привертає увагу громадськості благодійний фестиваль творчості «Рівні між собою ми, будемо разом Я і Ти».

Уперше на факультеті соціальної та психологічної освіти студенти з інвалідністю взяли участь в інтелектуально-розважально-виховному заході «Сила проти краси» і цілком заслужено вибороли перші місця. Студентка ІІ курсу Аня Хоменко і студент ІV курсу Ярослав Поляницький, навчаючись в університеті, досягли інтелектуального зростання, виявили таку силу духу, що ні в кого не залишилося сумніву: вони найкращі!

Уперше спільно зі студентською соціальною службою центр реалізував фотопроект «Краса унікальності». Крізь об’єктив фотокамери вдалося вийти за межі стандартів і розкрити внутрішній потенціал і красу дівчат з інвалідністю. Захоплювалися в університеті унікальними творчими роботами, які представила на персональній виставці студентка факультету соціальної та психологічної освіти Тетяна Дзюба. Дівчина без руки вражає талантом вишивальниці.

Задля обміну професійними знаннями і вміннями з проблем соціальної інтеграції, надання соціальних послуг із соціальної реабілітації студентській молоді з інвалідністю центр «Без бар’єрів» підписав офіційні угоди про співпрацю з Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна», управлінням праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, іншими закладами соціальної сфери регіону, з якими проводять соціально важливі заходи.

Нещодавно на базі факультету соціальної та психологічної освіти вперше відбувся день відкритих дверей для молоді з особливим потребами, що дало неабиякий поштовх подальшому розвиткові центру.

Відкриваючи себе знову

Нині державний педагогічний університет імені Павла Тичини став одним із найкращих на ниві підготовки майбутніх учителів, флагманом у запровадженні інклюзивної освіти. Поряд із введенням системи супроводу освітньої діяльності студентів з інвалідністю тут дедалі активніше застосовують нові технології соціально-психологічної реабілітації для розширення життєвого простору студентів з інвалідністю, зокрема засобами інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму, волонтерства, соціально-виховної практики.

— Уперше в Україні на базі нашого університету відбувся І Міжнародний науково-практичний симпозіум «Актуальні проблеми розвитку інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в Україні», — розповіла декан факультету соціальної та психологічної освіти Оксана Кравченко. — Для нашого закладу це надзвичайно почесно, адже університет став учасником новаторського руху в інклюзивних освіті та туризмі. Загалом проведення такого симпозіуму було інноваційним не лише в Україні, а й за її межами, адже порушували питання інклюзивного туризму як нового виду соціальної реабілітації.

Цікаво, що цій події передувало створення Асоціації інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму, одним зі співзасновників якої став Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

За результатами проведення І Міжнародного науково-практичного симпозіуму ухвалено резолюцію із пропозиціями застосування інклюзивного реабілітаційно-соціального туризму в усіх сферах життя осіб з інвалідністю. З огляду на це цілком виправдано, що у структурі центру «Без бар’єрів» активно діє сектор інклюзивного соціально-реабілітаційного туризму, мета якого — відновлення та розвиток фізичного, соціального, духовного, творчого й інтелектуального рівня життєдіяльності студентської молоді з урахуванням фізичних і психічних можливостей для сприяння її інтеграції в суспільство.

Ініціативна група центру «Без бар’єрів» подала проектну заявку і виборола грант на реалізацію програми з інклюзивного туризму «Відкриваємо світ разом». Активісти центру одержали змогу здійснити туристські поїздки відомими місцями Черкащини. Подорожуючи, людина відкриває для себе не тільки нові місця, а й саму себе. Тому подальша реалізація цієї програми надзвичайно важлива для культурно-емоційного розвитку особистості, її становлення на шляху до самовдосконалення. Авторський колектив центру активно працює над розробленням і реалізацією інноваційних технологій соціальної й освітньої інтеграції студентів з інвалідністю, над виконанням вимог міжнародних та вітчизняних нормативно-правових актів щодо створення сприятливого інклюзивного середовища в університеті.

Роман Кирей

«Урядовий кур’єр»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*