Порядок надання послуг з комплексної реабілітації особам з інвалідністю

Порядок надання послуг з комплексної реабілітації особам з інвалідністю. група ризику, особистий потенціал, реабілітаційна установа, розвиток, інвалідність, wheel, wheelchair, bicycle wheel, bicycle, tire, bike, weapon, gun. A person sitting on a bicycle

Відповідно до положень чинного законодавства послуги з реабілітації надаються на безоплатній основі особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям до двох років включно, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності. На сьогодні послуги з комплексної реабілітації надаються державними реабілітаційними установами.

А саме:

– Центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» (м. Миколаїв).

– Центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» (м. Луцьк, Волинська область).

– Центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» (м. Вінниця).

– Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (с. Лютіж, Київської області).

– Центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Донбас» (м. Краматорськ).

– Центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Поділля» (м. Вінниця).

Вищезазначені державні реабілітаційні установи для дітей з інвалідністю здійснюють комплекс реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю віком до 18 років та дітей до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі-діти), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, формування та розвиток фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Центри забезпечують тимчасове перебування дітей в амбулаторному або стаціонарному режимі, які мають відповідні медичні показання та потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

Реабілітаційні послуги в стаціонарному режимі перебування можуть отримати діти, які за станом здоров’я потребують постійного цілодобового догляду, зокрема:

– створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, корегування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

– створення умов для запобігання та недопущення дискримінації стосовно дітей, зокрема шляхом забезпечення розумового пристосування;

– проведення відповідно індивідуальних планів реабілітації дітей, комплексу заходів з ранньої, соціальної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної реабілітації;

– розвиток навичок автономного проживання дітей у суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів без певної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та свого оточення.

Реабілітаційні установи забезпечують безкоштовним харчуванням
дітей, яких зараховано для проходження реабілітації та проживанням дітей, які отримують реабілітаційні послуги в режимі стаціонарного перебування.

Дитина, яка протягом 10 робочих днів з дати, зазначеної у рішенні
про її зарахування до Центру, не прибула для проходження реабілітації до Центру не приймається. На її місце може бути зарахована інша дитина.

Дитина, яка відрахована з поважних причин, у тому числі за
станом здоров’я, може бути поновлена у Центрі за умови стійкої ремісії в протіканні захворювання, підтвердженої медичними документами, але тільки на строк, який залишився від попереднього курсу реабілітації.

До реабілітаційних установ не зараховуються діти, стан яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів в зв’язку з медичними протипоказаннями, а саме:

– гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

– усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

– гострі судомні напади та їх еквіваленти;

– захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення (за умови відсутності супроводжуючої особи).

Термін курсу реабілітації визначається реабілітаційною комісією
після проведення відповідного обстеження дитини. Розклад, черговість і тривалість індивідуальних і групових занять визначає реабілітаційна комісія.

Цільовим призначенням державних реабілітаційних установ, що проводять комплексну реабілітацію для осіб з інвалідністю, які досягли повноліття (далі-особи) є здійснення низки заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку даної категорії осіб, засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, формування та розвиток фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Центри забезпечують тимчасове перебування в ньому осіб, які мають відповідні медичні показання і потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

Центри забезпечують:

– проведення відповідно до потреб особи, комплексу заходів із соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної, професійної і трудової реабілітації на підставі індивідуальних планів реабілітації осіб;

– проведення заходів з комплексної реабілітації учасників антитерористичних операцій, в тому числі на виконання відповідних програм;

– надання інформаційно-консультативних послуг особам та учасникам АТО, підприємствам, установам, організаціям з питань реабілітації осіб;

– проведення у разі потреби заходів із професійної орієнтації, опанування особами трудових навичок, визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах.

Порядок зарахування до Центрів такий же як і для дітей з інвалідністю. Строк реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією і не може перевищувати 60 календарних днів на рік. У разі потреби в наданні особі послуг професійної реабілітації строк реабілітаційного процесу визначається відповідно до навчальних планів.

Для отримання реабілітаційних послуг у вищезазначених державних реабілітаційних установах необхідно особі (законному представнику) звернутись за місцем проживання до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.

Чернівецька міська рада

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

*