У Комітеті відбулося обговорення державної політики в сфері соціального захисту осіб з інвалідністю

Будинок Верховної Ради України, Київ, фото. конвенція, допомога, засідання, підтримка, інвалідність, tree, outdoor, sky, building, city, dome, day. A large white building

16 червня 2021 року у Комітеті Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів відбулося засідання «круглого столу» на тему: «Соціальний захист і реабілітація осіб з інвалідністю та регулювання діяльності їх підприємств і громадських об’єднань» під головуванням Голови підкомітету з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю та регулювання діяльності їх підприємств і громадських об’єднань Сергія Гривка.

У засіданні «круглого столу» взяли участь народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, радник – уповноважений Президента України з питань безбар’єрності, радник – уповноважений Президента України з прав дитини дитячої реабілітації та майже 70 громадських організацій.

Відкриваючи захід Комітету, головуючий на засіданні «круглого столу» Сергій Гривко зазначив, що на сьогодні понад 2,7 млн осіб з інвалідністю потребують особливої уваги суспільства та належного ставлення, щоб жити повноцінним життям, вільно пересуватися, не відчувати дискримінації, брати участь у соціальному та культурному житті, отримувати кваліфіковану медичну допомогу та мати достатній рівень матеріального забезпечення. «Відповідно до взятих Україною зобов’язань на сьогодні однією із стратегічних цілей державної політики у сфері захисту прав осіб з інвалідністю є створення середовища рівних можливостей для таких осіб та їх інтеграція у суспільне життя, переосмислення поточних соціальних послуг для створення системи підтримки, що забезпечить суспільну активність та незалежність людей з інвалідністю», – сказав Сергій Гривко.

Під час засідання «круглого столу» учасників робочого зібрання було проінформовано про те, що у Верховній Раді України зареєстровано і очікують свого розгляду законопроекти, які, зокрема, стосуються підвищення соціального захисту осіб з інвалідністю, в тому числі дітей з інвалідністю. Частину з цих законодавчих ініціатив Комітет рекомендував парламенту прийняти у другому читанні та в цілому. Серед них можна виокремити наступні:

  • проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю
    (реєстр. № 3780), який пропонує встановити порядок забезпечення осіб з інвалідністю пристосованим до їх потреб житлом, зокрема шляхом заміни займаних житлових приміщень;
  • проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю (реєстр. № 4113), яким запропоновано посилення соціальних гарантій для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю в частині, зокрема, надання права позачергового обслуговування в будь-яких касах, на підприємствах, в установах та організаціях, а також забезпечення позачергового пропуску вказаних осіб через державний кордон України, контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповані території та виїзду з таких територій;
  • проект Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій (реєстр. № 4539), яким передбачається скасування консульського збору, зокрема, для особі з інвалідністю І та ІІ груп, дітей з інвалідністю за вчинення цією категорією громадян консульських дій в закордонних дипломатичних установах України та нотаріальних дій за кордоном;

Нещодавно призначений радник – уповноважений Президента України з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна відзначила, що важливим напрямом державної політики України у сфері захисту прав осіб з інвалідністю є продовження імплементації Конвенції Організації Об’єднаних Націй про права осіб з інвалідністю. Серед пріоритетів соціального захисту та реабілітації осіб з інвалідністю Тетяна Ломакіна визначила впровадження дієвої системи підтримки людей з першого дня після перенесеного захворювання або отримання травми, полегшення доступу до послуг ерготерапевтів в регіонах України, а також підвищення якості засобів реабілітації та спрощення процедури їх отримання. «Маємо також надію на поступове, але впевнене впровадження міжнародного класифікатора функціональності, доказових підходів до відновлення людей або до їх адаптації», – сказала Тетяна Ломакіна.

У своєму виступі заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко підкреслив, що забезпечення соціальної підтримки осіб з інвалідністю для Міністерства є пріоритетним напрямом роботи, враховуючи тенденцією зростання частки осіб з інвалідністю у загальній структурі населення України. За його словами, Міністерством соціальної політики України підготовлено Національний план дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, який було схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 № 285-р. «Проект Національного плану дій охоплює всі сфери життєдіяльності осіб з інвалідністю і містить 48 завдань та 160 заходів, реалізація яких дозволить нам забезпечити виконання зобов’язань, взятих Україною в результаті ратифікації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю», – резюмував Віталій Музиченко. Також у своїй доповіді заступник Міністра зупинився на питаннях забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації; створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю; а також питаннях пенсійного забезпечення та санаторно-курортного лікування відповідної категорії осіб. За даними Міністерства соціальної політики України, щорічно близько 600 тисяч окремих категорій населення, у тому числі осіб з інвалідністю, потребують забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації.

Доповідаючи про заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації, забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни, що здійснює Міністерство у справах ветеранів України в межах компетенції, заступник Міністра з питань європейської інтеграції Олексій Ілляшенко повідомив, що послугами з психологічної реабілітації у 2021 році заплановано забезпечити 5 649 осіб, а послугами з санаторно-курортного лікування – 7 904 особи, з яких 577 осіб отримали інвалідність внаслідок війни. Послугами з соціальної та професійної адаптації Міністерство планує забезпечити 3 411 осіб в цьому році. Олексій Ілляшенко також звернув увагу учасників засідання «круглого столу» на те, що Міністерство у справах ветеранів серед іншого організовує медичну реабілітацію у спеціалізованому санаторії «Калероя» – м. Хісар (Республіка Болгарія) в межах реалізації Угоди між Міністерством соціальної політики України та Міністерством оборони Республіки Болгарія за рахунок коштів Трастового фонду НАТО у сфері медичної реабілітації в Україні. Окремо заступник Міністра зупинився на питаннях забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, а також розвитку національної системи фізкультурно-спортивної реабілітації.

Директор Фонду соціального захисту інвалідів Євген Чеглаков детально розповів про виконання бюджетних програм, які фінансуються із загального та спеціального фонду державного бюджету, а саме: КПКВК 2507030 «Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю»; КПКВК 2507020 «Фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю» та КПКВК 2507100 «Реабілітація дітей з інвалідністю».

Народний депутат України – член Комітету Анатолій Остапенко у своєму виступі зупинився на питанні фінансової підтримки громадських об’єднань осіб з інвалідністю з боку держави. В свою чергу народний депутат України – член Комітету Наталія Королевська, зокрема, звернула увагу на необхідність підвищення офіційно встановленого прожиткового мінімуму, зокрема, для осіб, що втратили працездатність.

Представники громадських організацій осіб з інвалідністю під час засідання «круглого столу» активно обговорювали питання державної підтримки для реалізації своїх проектів, заходів та програм у 2021 році та наступних роках, а також висловили високу зацікавленість у долученні до спільної розробки державних політик у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю.

Головуючий на засіданні «круглого столу», голова підкомітету з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю та регулювання діяльності їх підприємств і громадських об’єднань Сергій Гривко запропонував учасникам заходу надати Комітету свої письмові пропозиції, які будуть розглянуті народними депутатами України – членами Комітету, зокрема, на засіданні робочої групи щодо питання реорганізації всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю та внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо їх підтримки.

Відеозапис засідання «круглого столу» можна переглянути за посиланням: https://youtu.be/HZo9yQo6hdc

Довідково:

14 червня 2021 року повернуто з підписом Президента України Закон України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (законопроект за реєстр. № 3573), яким підвищено розмір державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, постраждалим від вибухонебезпечних предметів.

02 вересня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд» (законопроект за реєстр. № 2031), яким передбачається суттєве підвищення надбавки на догляд для відповідної категорії осіб у 2021-2022 роках.

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

*