Діалог влади та громадськості: що очікує об’єднання осіб з інвалідністю?

Діалог влади та громадськості: що очікує об’єднання осіб з інвалідністю?. громадське об'єднання, обговорення, онлайн-зустріч, підтримка, інвалідність, hand, finger

Ukrainian Center for Independent Political Research взяв участь у публічному обговоренні переваг та недоліків тексту Законопроєкту “Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки діяльності громадських об’єднань осіб з інвалідністю”.

Ця онлайн-зустріч відбулася за ініціативи Міністра соціальної політики України Марини Лазебної. 108 представників громадських об’єднань взяли участь в обговоренні потенційних загроз, що несе законопроєкт та пропозицій для його подальшого доопрацювання.

Експерти Ukrainian Center for Independent Political Research проаналізували документ та звернули увагу на такі моменти:

1. Громадське об’єднання осіб з інвалідністю може бути створено з метою забезпечення захисту прав і свобод виключно для осіб з інвалідністю.

Громадські об’єднання, що бажають отримати фінансову підтримку не матимуть права визначити у статуті та реалізовувати інші напрямки діяльності. Діючі громадські об’єднання, будуть змушені обмежити свою діяльність лише певними видами.

2. Засновниками таких громадських об’єднань можуть бути лише особи з інвалідністю.

Це положення суперечить ст. 7 Закону України “Про громадські об’єднання” та невиправдано обмежує права інших осіб, які б могли мати бажання заснувати таку організацію. Такі ж обмеження встановлені і щодо членства в громадських об’єднаннях осіб з інвалідністю. Таким чином, це положення законопроєкту порушує право на свободу асоціацій.

3. Право входити до складу колегій і консультативно-дорадчих органів центральних органів виконавчої влади, а також право на інституційну підтримку за рахунок коштів з державного бюджету надається лише представникам всеукраїнських громадських об’єднань.

Ця норма є дискримінаційною по відношення до громадських об’єднань осіб з інвалідністю без статусу “всеукраїнського” та суперечить принципам рівності перед законом та вільного вибору території діяльності, незалежно від свого статусу, встановленим ст. 3 Закону України «Про громадські об’єднання».

За результатами публічного обговорення запропоновано:

  • Не обмежувати мету діяльності громадських об’єднань осіб з інвалідністю.
  • Надати можливість бути засновниками громадських об’єднань осіб з інвалідністю усім фізичним особам, як це передбачено ст. 7 Закону України “Про громадські об’єднання”.
  • Надати можливість бути членом таких громадських об’єднань усім фізичним особам, з можливим встановленням максимальної квоти на їх кількість.
  • Збільшити передбачену законопроєктом квоту членів у 15% для осіб, які досягли 18-річного віку та здійснюють постійну діяльність щодо захисту прав осіб з інвалідністю.
  • Скасувати вимогу “всеукраїнського” статусу для громадських об’єднань, що мають право входити до складу колегій і консультативно-дорадчих органів центральних органів виконавчої влади, а також право на інституційну підтримку за рахунок коштів державного бюджету.
  • Скасувати вимогу фіксованого членства в громадських об’єднаннях осіб з інвалідністю для отримання коштів з державного та місцевих бюджетів на інституційну підтримку.

Запрошується сектор також не залишатися осторонь!

Olha Basiuk

Портал “Громадський Простір”

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

*