За сприяння Уповноваженого поновлено право ув’язненого на призначення пенсії по інвалідності

За сприяння Уповноваженого поновлено право ув’язненого на призначення пенсії по інвалідності. документ, пенсія, призначення, ув’язнений, інвалідність

За сприяння Уповноваженого поновлено право ув’язненого на призначення пенсії по інвалідності. документ, пенсія, призначення, ув’язнений, інвалідність

У листопаді 2022 року до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернувся громадянин, який перебуває у місці попереднього ув’язнення в м. Харкові, щодо сприяння у призначенні йому пенсії як особі з інвалідністю на підставі документів, поданих до адміністрації установи в лютому 2022 року.

Нормативно-правове регулювання питання

1.Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон)

Стаття 32 Закону. Особи, яким установлено інвалідність, мають право на пенсію по інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності визначеного цією статтею страхового стажу на час настання інвалідності або на день звернення за пенсією.

Стаття 34 Закону. Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності. Особам з інвалідністю, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 цього Закону, пенсії по інвалідності призначаються довічно.

Стаття 45 Закону. Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Стаття 44 Закону. Звернення за призначенням пенсії здійснюється шляхом подання заяви та інших документів, необхідних для призначення пенсії, до територіального органу Пенсійного фонду України або до уповноваженого ним органу чи уповноваженої особи застрахованою особою особисто або через законного представника недієздатної особи, особи, дієздатність якої обмежена, малолітньої або неповнолітньої особи.

Абзац третій частини третьої статті 245 Цивільного кодексу України. Довіреність особи, яка тримається в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, може бути посвідчена начальником установи виконання покарань чи слідчого ізолятора.

2. Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 за № 1566/11846 (зі змінами).

П. 2.2. До заяви про призначання пенсії по інвалідності додаються документи, перелічені в підпунктах 1-4 пункту 2.1 Розділу ІІ «Документи, необхідні для призначення, перерахунку пенсії, поновлення виплати раніше призначеної пенсії, переведення з одного виду пенсії на інший». Зокрема: документ, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті), або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування; документи про стаж; для підтвердження заробітної плати за період страхового стажу з 01 липня 2000 року орган, що призначає пенсію, додає індивідуальні відомості про застраховану особу (додатки 3, 4 до Положення).

За бажанням пенсіонера ним може подаватись довідка про заробітну плату (дохід) по 30 червня 2000 року із зазначенням у ній назв первинних документів, на підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за якою можливо провести перевірку відповідності змісту довідки первинним документам; документи про місце проживання (реєстрації) особи.

П. 2.9. Особа, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред’явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

Обставини справи

Під час розгляду звернення з’ясовано, що заявник у лютому 2022 року подав до адміністрації установи попереднього ув’язнення заяву про призначення пенсії по інвалідності як особі з інвалідністю, яка була встановлена восени 2021 року, однак станом на листопад 2022 року питання не було вирішено, оскільки адміністрація установи звернулася до органів соціального захисту населення для призначення державної соціальної допомоги як особі з інвалідністю, а не до територіального органу Пенсійного фонду України для призначення пенсії по інвалідності.

Результати вжитих заходів реагування Уповноваженого

За результатами розгляду рекомендацій Уповноваженого у справі заявника до Пенсійного фонду України Головним управлінням Пенсійного фонду України у Харківській області від заявника прийнято заяву від 08.12.2022 та з дати звернення призначена пенсія по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

З огляду на можливу системність проблеми призначення пенсій громадянами під час перебування в установах попереднього ув’язнення готується відповідний акт реагування Уповноваженого до Міністерства юстиції України.

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

*